KO.037.2021 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych w Klinikach NIGRiR w Warszawie oraz pełnienie obowiązku Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

Opublikowano 24 listopada 2021, 10:12

KO.037.2021 Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych w Klinikach NIGRiR w Warszawie oraz pełnienie obowiązku Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych

 

Ogłoszenie Konkursu KO.037.2021 2021-11-24
KO.037.2021 udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych w Klinikach NIGRiR 2021-11-24
Unieważnienie konkursu KO.037.2021 2021-12-16