Geriatria

 

Geriatria

Geriatria jest dziedziną medycyny, którą w sposób kompleksowy zajmują się lekarze i naukowcy Instytutu. Pacjenci powyżej 60. roku życia mogą być diagnozowani i leczeni wraz z wszystkimi schorzeniami z zakresu neuroortopedii, onkologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, kardiologii, diabetologii, gastroenterologii czy psychologii wieku podeszłego. Instytut prowadzi również badania naukowe z dziedziny geriatrii, opracowuje wytyczne i szkoli specjalistów w tej dziedzinie. Opieka geriatryczna oparta jest w Instytucie na pracy Kliniki i Polikliniki Geriatrii, która:

 

  1. prowadzi działalność naukowo – badawczą w zakresie chorób występujących u osób starszych, w tym zakresie złożonych problemów medycznych, tzw. wielochorobowości;
  2. prowadzi działalność naukowo – badawczą dotyczącą profilaktyki chorób wieku podeszłego;
  3. prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą i konsultacyjną w zakresie chorób wieku podeszłego;
  4. prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie szkolenia przed – i podyplomowego;
  5. współpracuje w zakresie prac naukowych z Klinikami i Zakładami Instytutu oraz placówkami badawczymi spoza Instytutu;
  6. opracowuje standardy medyczne i wytyczne w zakresie działalności Kliniki;
  7. opracowuje, analizuje, ocenia i wdraża nowe technologie medyczne oraz metody leczenia, w tym nowe procedury medyczne, a także opracowuje i upowszechnia medtody oceny technologii medycznych;
  8. upowszechnia wyniki prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej;
  9. świadczy uslugi badawcze oraz opracowuje ekspertyzy i opinie w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;
  10. współdziała w pracach nadzoru specjalistycznego.