Dostawa wyrobów ortopedycznych – 2 zadania. (32/PN/2016/ŁCH)

Opublikowano 19 lipca 2016, 02:27

Dostawa wyrobów ortopedycznych – 2 zadania (32/PN/2016/ŁCH)

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 06.09.2016 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

19.07.2016 r.

 SIWZ

21.07.2016

 Odpowiedzi na pytania

17.08.2016

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.09.2016