Znak sprawy: 55/PN/2019/BK
Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:30

Plik Data publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu 2019-11-05
SIWZ 2019-11-05
SIWZ_wersja edytowalna 2019-11-05
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 1 Dostawa systemu do pobierania krwi 2019-11-05
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 2 Maski, wąsy tlenowe 2019-11-05
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 3 Igły, strzykawki 2019-11-05
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 4 Aparat do przetoczeń 2019-11-05
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 5 Wężyk do pompy 2019-11-05
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 6 Pojemnik szklany 2019-11-05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2019-11-12
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2019-11-12
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2 2019-11-15
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu_2 2019-11-15
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_3 2019-11-20
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu_3 2019-11-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_4 2019-11-25
Odpowiedzi na pytania 2019-11-25
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 1 Dostawa systemu do pobierania krwi po modyfikacji 2019-11-25
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 2 Maski, wąsy tlenowe po modyfikacji 2019-11-25
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 3 Igły, strzykawki po modyfikacji 2019-11-25
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 4 Aparat do przetoczeń po modyfikacji 2019-11-25
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 5 Wężyk do pompy po modyfikacji 2019-11-25
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 6 Pojemnik szklany po modyfikacji 2019-11-25
Załącznik nr 2 do SIWZ Zadanie nr 7 Wężyk pacjenta 2019-11-25
Załącznik nr 3 do SIWZ 2019-11-25
Załącznik nr 3 do SIWZ dla zadania nr 1 2019-11-25
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – po modyfikacji 2019-11-25
Protokół z otwarcia ofert 2019-11-28
Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 6 2020-01-14
Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 3 2020-01-15
Powiadomienie o wyborze oferty_www 2020-01-15