Doposażenie w aparaturę medyczną Instytutu Reumatologii w Warszawie metodą na zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

Opublikowano 12 października 2015, 08:48
Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Spartańskiej 1 w I kwartale 2014 r. zakończył realizację projektu pod nazwą „Doposażenie w aparaturę medyczną Instytutu Reumatologii w Warszawie metodą na zwiększenie jakości i dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych”. Powyższa inwestycja jest dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XII, Działania 12.2., ukierunkowanego na przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.
Wartość projektu wynosi 2.751.624,00 złotych, z czego 85%, tj. 2.338.880,40 zł jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 412.743,60 zł pochodzi ze środków dotacji celowej Ministerstw Zdrowia.
W ramach projektu został zakupiony wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny – uniwersalny aparat RTG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz centrala monitorująca funkcje życiowe pacjentów z wyposażeniem, zainstalowana w Klinice Reumoortopedii.
W dniach 10-11.04.2014 r. ww. inwestycja podlegała przeprowadzonej przez Instytucję Wdrażającą – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu.
Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym dotyczące XII Priorytetu i Działania 12.2 dostępne są na stronie Internetowej: http://www.pois.gov.pl/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko