Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i jednostki podległe

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa
Tel: (0-22) 844-42-41 wew. 280

 

  1. Pielęgniarki Oddziałowe
  2. Pielęgniarka Epidemiologiczna
  3. Pielęgniarka Rezonansu Magnetycznego
  4. Rejestracja
  5. Dietetyczka
  6. Pracownia EKG