Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych i jednostki podległe

Zastępca Dyrektora ds Techniczno-Administracyjnych
tel/fax: (22) 844-77-97

 

1. Dział Administracji i Zaopatrzenia
tel/fax: (22) 844-39-70

 • Kancelaria
 • Archiwum Zakładowe
 • Pracownia Kserograficzna
 • Hotel Pracowniczy
 • Zespół Pracowników Gospodarczych

2. Dział Zamówień Publicznych
tel/fax: (22) 844-94-06

3. Dział Techniczny
tel: (22) 646-78-89

 • Pracownia Informatyki i Aparatury Medycznej
       Pracownia Informatyki tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 534
       Pracownia Aparatury Medycznej tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 288
 • Samodzielne Stanowisko ds. Funduszy Europejskich
 • Zespół Rzemieślników

4. Inspektor PPoż.
tel: (22) 844-42-41 wew. 395