Z-ca Dyrektora ds. Naukowych i jednostki podległe

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
tel/fax: (22) 844-25-40

 

 1. Sekretariat Naukowy
  tel: (22) 844-30-72
 2. Zakład Patofizjologii, Immunologii i Anatomii Patologicznej
  tel/fax: (22) 844-25-40
 3. Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej
  tel: (22) 646-39-96
 4. Zakład Mikrobiologii i Serologii
  tel: (22) 844-30-67
 5. Zakład Epidemiologii i Promocji Zdrowia
  tel: (22) 844-66-33, fax: (22) 646-67-88
 6. Pełnomocnik ds. Dydaktyki
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 318
 7. Zakład Dydaktyki
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 428
 • Sekcja ds. Dydaktyki
 • Redakcja Czasopisma Reumatologia
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 352
 • Biblioteka Naukowa
  tel: (22) 646-78-96