Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych i jednostki podległe

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych
Tel: (0-22) 844-30-82
tel: (22) 844-87-44

 

1.Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego

tel: (22) 844-87-74

 • Pracownia Kapilaroskopii
 • Pracownia USG
 • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 200

2. Klinika i Poliklinika Reumatologii
tel: (22) 844-87-57, fax: (22) 646-78-98

 • Poradnia Przykliniczna
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 275

3. Klinika i Poliklinika Układowych Chorób Tkanki Łącznej
tel: (22) 844-57-26, fax: (22) 646-78-94

 • Poradnia Przykliniczna
 • Ośrodek Terapii Biologicznej
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 474
  gabinety lekarskie – tel: (22) 844-42-41 wew. 210, 539
 • Oddział Jednego Dnia

4. Klinika i Poliklinika Reumoortopedii
tel/fax: (22) 844-87-24

 • Stacjonarny Oddział Ortopedyczny
 • Blok Operacyjny
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 248
 • Poradnia Ortopedyczna
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 273

5. Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii

 • Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
 • Poradnia Leczenia Bólu

6. Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej
tel: (22) 844-91-91; (22) 844-42-41; 49 wew. 376

 • Oddział Dzienny Usprawniania Narządu Ruchu
  tel: (22) 646-78-92
 • Oddział Stacjonarny Rehabilitacji Reumatologicznej
  tel: (22) 844-91-91
 • Poradnia Rehabilitacji
  tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 376

7. Klinika Wczesnego Zapalenia Stawów
tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 377

 • Poradnia Reumatologiczna

8. Zakład Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej
tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 285

9. Zakład Diagnostyki Labolatoryjnej
tel: (22) 844-30-83; 844-42-41; 49 wew. 382

 • Pracownia analityki klinicznej
 • Pracownia białek specyficznych
 • Pracownia biochemii i markerów wirusowych
 • Pracownia hematologiczna
 • Pracownia immunologii i koagulologii
 • Pracownia immunologii transfuzjologicznej

10. Zakład Radiologii
tel: (22) 646-78-95

 • Pracownia Radiologiczna
 • Pracownia Ultrasonograficzna
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego

11. Apteka
tel: (22) 844-76-02; (22) 844-42-41; 49 wew. 283

12. Dział Statystyki Medycznej, Analiz i Rozliczeń
tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 282

13. Archiwum Kliniczne
tel: (22) 844-42-41; 49 wew. 353, 447

14. Lekarz Zakładowy

15. Punkt Przyjęć
tel: (22) 844-87-44

16. Konsultanci Zewnętrzni

17. Rzecznik ds. Praw Pacjenta IR
tel.(22) 844 42 41 wew. 354