Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych i jednostki podległe

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych
tel/fax: (22) 646-78-93

 

1. Główny Księgowy tel: (22) 844-77-97; (22) 844-42-41; 49 wew. 326

  • Dział Finansowo-Księgowy tel: (22) 646-78-90; (22) 844-42-41; 49 wew. 325, 328, 344

2. Dział Kosztów i Analiz tel: (22) 844-42-41 wew. 327