Podstawowe dane

IMG_0180
IMG_0171

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im.prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

REGON 000288567
NIP 525-001-10-42

Sekretariat Dyrektora Naczelnego
Kamila Czapla
tel: +48 (22) 670-93-20
tel: +48 (22) 670-93-32

Centrala
tel: +48 (22) 670 91 00

Rejestracja ogólna Poradni Przyklinicznych ( czynna w godz. 08:00-18:00)
tel. +48 (22) 670 93 00