Doktoraty

  • Postępowania doktorskie rozpoczęte od 1 października 2019 r.
  • Przewody doktorskie rozpoczęte przed 30 kwietnia 2019 r.
Lp. Imię i nazwisko Praca doktorska Streszczenie Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3
Data rozprawy
1 Mateusz Płaza Przydatność badania metodą rezonansu magnetycznego w diagnostyce zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa u pacjentów z klinicznym podejrzeniem spondyloartropatii osiowych Streszczenie M. Płaza M. Płaza recenzja1. M. Płaza Recenzja 2. 10.03.2020, godz. 10.30
2. Małgorzata Mańczak Zastosowanie współczynnika dyfuzji w diagnostyce uszkodzeń rdzenia kręgowego w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów
3. Martyna Janina Woltanowska Semper Fidelis Poloniae – prezydent Stanisław Ostrowski (1892-1982) – lekarz, żołnierz, społecznik, naukowiec, polityk Streszczenie M. Woltanowska
4. Radosław Słowiński Ocena skuteczności endoprotezoplastyki stawów biodrowych z użyciem krótkiego trzpienia u chorych na choroby reumatyczne
5. Emil Przepiórski Ocena przydatności artroskopii w diagnostyce i leczeniu powikłań po endoprotezoplastyce kolana
6. Ewa Haładyj Czynniki wpływające na rozwój blaszki miażdżycowej u chorych na toczeń rumieniowaty układowy i zespół antyfosfolipidowy
7. Beata Kołodziejczyk Obraz kliniczny młodzieńczych spondyloartropatii
8. Agnieszka Gazda Zastosowanie synowektomii izotopowej u pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, ocena skuteczności i bezpieczeństwa
9. Joanna  Dmowska-Chalaba Zróżnicowanie obrazu klinicznego i zaburzeń immunologicznych u chorych ze spondyloartropatią w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
10. Wioletta Dobkowska-Chudoń Ocena incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z migotaniem przedsionków po okresie 1- i 2-letniej obserwacji w zależności od wyjściowych zmian w obrazowaniu mózgu dwoma metodami: rezonansem magnetycznym i Acousto-Cerebro-Grafią
11. Monika Ostrowska

Ocena wartości badania MR w diagnostyce zmian zapalnych stawów obwodowych

u dzieci z MIZS

12. Krzysztof Bonek Powiązania interleukiny 18 i osteoprotegeryny z profilem lipidowym oraz występowaniem chorób sercowo naczyniowych w grupie chorych na spondyloartropatie zapalne
13. Bartłomiej Bartoszcze Wpływ procesu autogennej fuzji na bio-stabilizację stawu biodrowo-krzyżowego według metody ISaF
14. Michał Jakubaszek Analiza stopnia przekrwienia błony maziowej za pomocą indeksu naczyniowego u pacjentów z wysoką aktywnością reumatoidalnego zapalenia stawów oraz korelacja indeksu naczyniowego z DAS 28, ze stężeniem RF, anty CCP i cholesterolu LDL
15. Michał Znajdek Diagnostyka obrazowa stawów krzyżowo-biodrowych u dzieci z klinicznym rozpoznaniem sacroiliitis
16. Mateusz Kotecki Spektrum zmian w kręgosłupie szyjnym w badaniu RTG i MR u dzieci i dorosłych z chorobami reumatycznymi
17. Magdalena Posadzy Ocena wartości diagnostycznej badań obrazowych stawów skokowych i stóp u dzieci z chorobami reumatycznymi
18. Marta Legatowicz-Koprowska O roli układu dopełniacza w pierwotnym zespole Sjögrena- ekspresja niektórych białek kaskady i regulatorowych w śliniankach wargowych
19. Barbara Stypińska Rola wybranych microRNA w rozwoju i obrazie klinicznym MCTD
20. Marta Świecka Ocena możliwości zobrazowania i oszacowania stopnia włóknienia gruczołów ślinowych na podstawie badania elastografii i elastografii rezonansu magnetycznego u pacjentów z pierwotnym zespołem Sjögrena
21. Agnieszka Skoczylas Ultrasonografia płuc jako użyteczne narzędzie w wykrywaniu, diagnostyce różnicowej i monitorowaniu chorób przewlekłych
22. Marcela Walczyk Przydatność oceny ekspresji cząsteczek mikroRNA w porównaniu z obrazem klinicznym pacjentów z twardziną układową
23. Agata Saletra Ocena właściwości psychometrycznych polskiej wersji kwestionariusza Lupus Patient-Reportend Outcome (LupusPRO) dla chorych na toczeń rumieniowaty układowy
24. Piotr Szczęsny Znaczenie szlaku TLR i INF- 5 w rozwoju, przebiegu i leczeniu idiopatycznych miopatii zapalnych
25. Marcin Kotkowski Kompleksowa ocena ryzyka sercowo-naczyniowego oraz opracowanie nowego algorytmu oceny przedoperacyjnej pacjentów poddawanych alloplastyce stawu biodrowego i/lub kolanowego-badanie CRASH-JOINT
26. Sylwia Orzechowska Ocena wartości badania MR w diagnostyce zmian zapalnych stawów skroniowo-żuchwowych u dzieci z MIZS
27. Robert Wróblewski Zaburzenia globalnego balansu kręgosłupa u pacjentów z cechami niestabilności szyjnej w przebiegu RZS
28. Wojciech Białowąs Ocena wyników leczenia chirurgicznego złamań zęba obrotnika z dostępu przedniego
29. Marek Rybarczyk Ocena stabilności kręgosłupa szyjnego u pacjentów po operacjach stabilizacji czaszkowo-kręgosłupowej z dostępu tylnego w przebiegu RZS oraz po urazach połączenia czaszkowo-kręgosłupowego
30. Małgorzata Stasiek Ocena czynności układu oddechowego i wybranych parametrów pracy płuc u chorych z osteoporotycznymi złamaniami kręgów i bez złamań
31. Anna Nowakowska-Płaza Porównanie przydatności nowych metod densytometrycznych w diagnostyce osteoporozy pierwotnej i osteoporoz wtórnych
32. Marzena Parol Ocena przydatności nowoczesnej nieinwazyjnej, metody badania funkcji śródbłonka tętnicy promieniowej i ramiennej za pomocą ultrasonograficznej głowicy o wysokiej częstotliwości (20 MHz) u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
33. Iwona Jannasz „Ocena przydatności wielopunktowego pomiaru czasu propagacji fali tętna do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego i do diagnostyki chorób sercowo-naczyniowych.”-cykl publikacji
34. Anna Radzikowska Potencjał osteoklastogenny u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i chorobę zwyrodnieniową stawów (ChZS)
35. Rafał Sokołowski Znaczenie mutacji genowych oraz aktywności telomerazy w błonie śluzowej oskrzeli chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jako czynnik predykcyjny rozwoju raka płuca
36. Marcin Radkowski Analiza wpływu wielochorobowości  i wielekowości na ryzyko rozwoju sarkopenii i otyłości sarkopenicznej u pacjentów powyżej 60 roku życia.
37. Piotr Sławiński Ocena siły mięśni oddechowych oraz współwystępowania sarkopenii u osób z zespołem kruchości w populacji powyżej 60-tego roku życia
38. Adrian Pękacz Wpływ zachowań zdrowotnych i wsparcia społecznego na satysfakcję z życia i jakość życia w zespole kruchości
39. Marek Chojnowski Korelacja wzorca termicznego rąk ze stopniem uszkodzenia mikrokrążenia w przebiegu twardziny układowej
40. Agata Matusiewicz Wieloautoimmunogenność w toczniu rumieniowatym układowym-ocena skali zjawiska oraz jego wpływ na przebieg choroby, uszkodzenie narządowe oraz jakość życia pacjentów
41. Zbigniew Szymczak Implantacja stawu biodrowego/kolanowego a chorobt współistniejące
42. Piotr Korzeń Ocena skuteczności badania metodą rezonansu magnetycznego całego ciała (WB-MRI) w diagnostyce zmian zapalnych w układzie ruchu u dzieci z podejrzeniem albo rozpoznaniem chorób reumatycznych
43. Jerzy Gryglewicz Różnice w finansowaniu o organizacji świadczeń dla pacjentów chorujących na osteoporozę w Polsce
44. Adam Mohmand-Borkowski Białko aktywujące fibroblasty jako nowy marker atywowanych komórek mięśni gładkich w blaszce miażdżycowej Doktorat STRESZCZENIE A. Mohmand-Borkowski recenzja 1 recenzja 2 recenzja 3 28.06.2021 r.
45.