Udostępnianie zbiorów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podstawowe zadania Biblioteki Naukowej

Podstawowym zadaniem Biblioteki Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest tworzenie warsztatu dla pracowników naukowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji poprzez gromadzenie i udostępnianie polskiego oraz zagranicznego piśmiennictwa naukowego.

Biblioteka wykonuje również dla kadry naukowej Instytutu opracowania tematyczne i bibliograficzne.

Użytkownicy zewnętrzni mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki tylko na miejscu. Istnieje możliwość wykonania odpłatnych odbitek w Pracowni Kserograficznej.

Biblioteka bierze udział w wypożyczeniach międzybibliotecznych na ogólnie przyjętych zasadach.

CZASOPISMA  BĘDĄCE  W  ZBIORACH  BIBLIOTEKI  NAUKOWEJ

CZASOPISMA ZAGRANICZNE
Annals of Rheumatic Diseases
Arthritis & Rheumatism
Arthritis Care & Research
Arthritis Research Therapy
Best Practice & Research: Clinical Rheumatology
Clinical and Experimental Immunology
Clinical and Experimental Rheumatology
Clinical Journal of Pain
Clinical Rheumatology
Current Opinion in Rheumatology
Current Rheumatology Reports
Immunity
Journal of Bone and Joint Surgery
Journal of Bone and Mineral Research
JCR: Journal  of Clinical Rheumatology
The Journal of Experimental Medicine
The Journal of  Immunology
The Journal of Rheumatology
Joint Bone Spine
Keio Journal of Medicine
The Lancet
Lupus
Manual Therapy
Modern Rheumatology
Nature Clinical Practice Rheumatology
Nature Reviews Immunology
New England Journal of Medicine
Osteoarthritis and Cartilage
Osteoporosis International
Rheumatic Disease Clinical of NA
Rheumatologia (Słowacja)
Rheumatology (Oxford)
Rheumatology International
Scandinavian Journal of Immunology
Scandinavian Journal of Rheumatology
Seminars in Arthritis and Rheumatism
Spine
Trends in Immunology
Trends in Molecular Medicine

CZASOPISMA  POLSKIE
Acta Balneologica
Acta Hematologica Polonica
Artroskopia i Chirurgia Stawów
Ból
Central European Journal of Immunology
Chirurgia Narządów Ruchu & Ortopedia Polska
Fizjoterapia
International Review of Alergology & Clinical Immunology
The Journal of Orthopaedics Trauma  Surgery and Related Research
Journal of Physiology and Pharmatology
Kwartalnik Ortopedyczny
Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia
Medycyna po Dyplomie
Medycyna Praktyczna
Menadżer Zdrowia
Nowa Klinika
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja
Polski Merkuriusz Lekarski
Polskie Archiwum Medycyny Wewnetrznej
Polish Journal of Pathology
Postepy Nauk Medycznych
Postępy Rehabilitacji
Przegląd Epidemiologiczny
Przegląd Lekarski
Przewodnik Lekarza
Rehabilitacja Medyczna
Reumatologia
Rynek Zdrowia
Służba Zdrowia
Terapia
Świat Nauki
Wiadomości Lekarskie
Zdrowie Publiczne