Bibliometria

Bibliometria przeprowadzana jest w oparciu o wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną punktacją, ogłoszony przez  MNiSW 31 lipca 2019 r. (pobierz plik)
W celu sporządzenia analizy bibliometrycznej do habilitacji należy złożyć w Bibliotece Naukowej:
  • zebrane w segregatorze pełne teksty całości własnego dorobku naukowego opublikowanego drukiem
  • wykaz w/w piśmiennictwa w tabelkach wg wzorów (bez wypełniania rubryki „Liczba punktów za publikację”)
Wykaz piśmiennictwa: