Badania obrazowe (RTG, USG, Rezonans magnetyczny)

Posiadamy wysokopolowy aparat MR 1,5 T z odpowiednim oprogramowaniem. Specjalizujemy się w badaniach chorób układu mięśniowo-szkieletowego (stawów, ścięgien i mięśni), ośrodkowego układu nerwowego oraz kręgosłupa, w tym w diagnostyce chorób zapalnych, zmian pourazowych i zwyrodnieniowych.

NA WYKONANIE ODPŁATNIE BADANIA RTG lub MR WYMAGANE JEST SKIEROWANIE
Rejestracja Zakładu Radiologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji czynna jest w godz. 7.50 – 17.00
Zapisy na badanie RTG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem
tel/fax (22) 646 78 95 lub tel (22) 670 93 92

Zapisy na badanie USG odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub telefonicznie pod numerem
tel/fax (22) 646 78 95 lub tel (22) 670 93 92

Zapisy na badanie MR odbywają się osobiście w Rejestracji Zakładu Radiologii lub drogą mailową zaklad.radiologii@spartanska.pl. W mailu należy przesłać: czytelny skan skierowania na badanie MR, skan dowodu osobistego (z obu stron), w treści wiadomości telefon kontaktowy.
Skierowanie na badania radiologiczne (RTG lub MR) musi zawierać następujące dane:

 • dane pacjenta (imię, nazwisko, pesel)
 • czytelną pieczątkę przychodni
 • czytelną pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu
 • rodzaj badania
 • kod ICD 10
 • rozpoznanie choroby – ważne dla lekarza opisującego

Ankieta do badania MR wypełniana bezpośrednio przed badaniem:

 • dorośli (pobierz plik PDF 0,1 MB)
 • osoby nieletnie (pobierz plik PDF 0,2 MB)

UWAGA: osoby nieletnie powinny zgłosić się na badania obrazowe z rodzice/opiekunem prawnym

Przygotowanie do badania:

 • Przygotowane do badania MR (rezonansu magnetycznego) (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania RTG stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego (pobierz plik)
 • Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej (pobierz plik)
 • Upoważnienie do odbioru wyniku badania (USG, RTG, MR) – (pobierz plik)

Badania wykonywane są odpłatnie. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00.Posiadamy wysokopolowy aparat MR 1,5 T z odpowiednim oprogramowaniem. Specjalizujemy się w badaniach chorób układu mięśniowo-szkieletowego (stawów, ścięgien i mięśni), ośrodkowego układu nerwowego oraz kręgosłupa, w tym w diagnostyce chorób zapalnych, zmian pourazowych i zwyrodnieniowych.