Badania histopatologiczne

dla Pacjentów
e-mail: zaklad.patomorfologii@spartanska.pl
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel: (22) 670 92 73 (w godz. 8 – 13)

 

 • diagnostyka miopatii zapalnych (badanie podstawowe HE oraz badania immunohistochemiczne)
 • diagnostyka zapaleń naczyń krwionośnych
 • amyloidoza – wykrywanie, także typowanie immunohistochemiczne
 • diagnostyka chorób ziarniniakowych i innych zapaleń skóry i tkanki podskórnej
 • diagnostyka zespołu Sjogrena
 • zapalenia i inne choroby stawów i tkanek okołostawowych
 • choroby mięśnia serca (materiał operacyjny oraz kardiobiopsje)

Przyjmujemy: do badania materiał tkankowy utrwalony w 4% formalinie buforowanej, a do konsultacji preparaty histopatologiczne i/lub bloki parafinowe.

Skierowanie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię pacjenta,
 • pesel,
 • dane kliniczne (rozpoznanie, dane z wywiadów, badań: przedmiotowego, laboratoryjnych i obrazowych),
 • czytelną pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu,
 • telefon kontaktowy,
 • adres, na który należy wysłać wynik,
 • w przypadku badań spoza IR konieczna jest zgoda głównego księgowego jednostki kierującej.

Badania wykonywane są odpłatnie. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00.