Badania histopatologiczne

1. Zakres specjalistycznych badań histopatologicznych wykonywanych w Pracowni Anatomii Patologicznej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

e-mail: pracownia.patomorfologii@spartanska.pll
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel: (22) 844-30-94 (w godz. 8.00 – 13.00)

 • diagnostyka miopatii zapalnych (badanie podstawowe HE oraz badania immunohistochemiczne)
 • diagnostyka zapaleń naczyń krwionośnych
 • amyloidoza – wykrywanie, także typowanie immunohistochemiczne
 • diagnostyka chorób ziarniniakowych i innych zapaleń skóry i tkanki podskórnej
 • diagnostyka zespołu Sjogrena
 • zapalenia i inne choroby stawów
 • borelioza narządowa
 • choroby mięśnia serca (materiał operacyjny oraz kardiobiopsje)

2. Przesyłanie materiału do badań w Pracowni Anatomii Patologicznej

Przyjmujemy:

 • do badania materiał tkankowy utrwalony w 4% formalinie buforowanej
 • do konsultacji preparaty histopatologiczne z blokami parafinowymi

Skierowanie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię pacjenta, pesel
 • dane kliniczne (rozpoznanie, dane z wywiadów, badań: przedmiotowego, laboratoryjnych i obrazowych)
 • czytelną pieczątkę lekarza kierującego z numerem prawa wykonywania zawodu
 • telefon kontaktowy
 • adres, na który należy wysłać wynik
 • w przypadku badań spoza IR konieczna jest zgoda głównego księgowego jednostki kierującej

Badania wykonywane są odpłatnie. Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-13:00.