Zapytanie ofertowe na wykonanie platformy wymiany wiedzy i narzędzia elektronicznego na potrzeby projektu „Program profilaktyki RZS Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr umowy POWR.05.01.00-00-0022/17-00/1040/919 („Projekt”)

Opublikowano 25 września 2018, 12:03

Termin składania ofert: 28.09.2018 r. godz. 12:00


Pliki do pobrania:

Plik Data publikacji
20180920_zapytanie_strona 2018-09-25
20180920_załączniki_strona 2018-09-25