Kontakt do Działu Zamówień Publicznych i Umów Budynek nr 4, pok. 24

tel. / fax: +48(22)844-94-06
tel. +48 (22) 670-91-34, +48 (22) 670-91-43
e-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl

 

Aktualne zamówienia: