• Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im prof. Dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie zatrudni:
  pracowników badawczo-technicznych
  w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony do listopada 2017 do Zakładu Gerontologii i Zdrowia Publicznego
  Oczekiwania:
  – Wykształcenie.: ostatni rok studiów magisterskich, wykształcenie wyższe magisterskie lub doktorat
  – Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2
  – Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne, duża samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz zaangażowanie
  – Umiejętność organizacji pracy własnej, bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analizowania, przewidywania i rozwiązywania problemów
  – Odpowiedzialność za powierzone zadania
  – Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych
  – Mile widziane doświadczenie w działalności organizacyjnej i społecznej
  Zakres obowiązków:
  – Udział w pracach naukowych Zakładu, np. konstruowanie ankiet, realizacja badań terenowych, desk research, analiza opisowa wyników statystycznych,
  – Przygotowywanie artykułów naukowych, raportów, ekspertyz, materiałów informacyjnych, wniosków grantowych,– Tworzenie i analiza danych,
  – Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym z ośrodkami naukowo-badawczymi przy realizacji badań naukowych.
  Dokumenty aplikacyjne.:
  – CV
  – list motywacyjny
  Dokumenty prosimy przesyłać do dnia 25 czerwca 2017 r.
  Kontakt: tel. + 48 (22) 670-92-51, e-mail: zgizp@spartanska.pl
  Data dodania: 13.06.2017
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni kandydata na stanowisko: opiekun medyczny
  Oferujemy pracę w ramach etatu, praca w systemie jednozmianowym
  Kontakt z Naczelną Pielęgniarką w godz. 7.30 – 15.00, tel. 603-664–138
  Data dodania: 08.06.2017
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni: mgr farmacji
  Umowa na zastępstwo w pełnym wymiarze czasu pracy.
  Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
  Data dodania: 02.06.2017
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni: lekarzy pediatrów
  w pełnym wymiarze czasu pracy do Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego. Istnieje możliwość podjęcia specjalizacji z reumatologii.
  Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
  Data dodania: 29.05.2017
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: lekarza ze specjalizacją:
  rehabilitacji,
  reumatologii,
  ortopedii lub
  chorób wewnętrznych (lub w trakcie),
  do pracy w Klinice Rehabilitacji w pełnym wymiarze czasu pracy.
  Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
  Data dodania: 26.05.2017
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: lekarz specjalista w Klinice Neuroortopedii i Neurologii
  Wymagania:
  – specjalizacja z ortopedii i traumatologią narządu ruchu
  – doświadczenie w chirurgicznym leczeniu chorób kręgosłupa
  Kontakt: tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl lub  +48(22)844-42-41 wew. 233, email: klinika.neuroortopedii@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: pielęgniarki pediatryczne lub chcące pracować z pacjentem pediatrycznym w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego
  Oferujemy prace w ramach etatu, w systemie pracy zmianowej oraz w systemie pracy jednozmianowej.
  Kontakt z Naczelną Pielęgniarką: tel. +48(22)844-42-41 do 49 wew. 280,  kom. 603-664-138
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: lekarz specjalista
  Oczekiwania:
  – specjalizacja I st. w zakresie chorób wewnętrznych
  – specjalizacja II st. w zakresie reumatologii lub neurologii
  – doświadczenie w zakresie kierowania zespołem
  – dobra organizacja pracy
  – dobra znajomość MsOffice (Outlook, Word, PowerPoint, Excel)
  Kontakt: tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: lekarze w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego
  Oczekiwania:
  – Prawo wykonywania zawodu lekarza
  – Specjalizacja w zakresie pediatrii lub w trakcie specjalizacji
  – Zainteresowanie w zakresie reumatologii
  – Dobra znajomość MsOffice (Outlook, Word, PowerPoint, Excel)
  Kontakt: tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: radca prawny
  Oczekiwania:
  – Wykształcenie prawnicze
  – Uprawnienia Radcy Prawnego
  – Co najmniej 3-letnie doświadczenie jako Radca Prawny obejmujące bardzo dobrą, praktyczną znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy
  – Doświadczenie w obsłudze szpitali
  – Doskonale rozwinięte umiejętności interpersonalne, duża samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz zaangażowanie
  – Umiejętność organizacji pracy własnej, bardzo dobrze rozwinięte umiejętności analizowania, przewidywania i rozwiązywania problemów
  – Odpowiedzialność za powierzone zadania
  Kontakt: tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko specjalista ds. kadr
  Ogólny zakres obowiązków:
  – sporządzanie deklaracji PFRON!, deklaracji do ZUS (Płatnik), Urzędu Skarbowego , GUS, Urzędu Pracy,
  – obsługa kadrowa pracowników, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędem Pracy, GUS, opracowywanie danych, analiz na potrzeby Instytutu,
  – prowadzenie teczek osobowych pracowników, sporządzanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy, sporządzanie umów cywilnoprawnych dla zleceniobiorców,
  – ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  Kontakt: tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko specjalista ds. płac
  Ogólny zakres obowiązków:
  – przygotowywanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców,
  – przygotowywanie dokumentacji i wypłat z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło,
  – sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przysyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego,
  – sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia  zdrowotnego wszystkich pracowników, zleceniobiorców,
  – sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników, oraz innych potrąceń z list płac, przygotowanie przelewów, składek i należności na rzecz ZUS i US, okresowa analiza funduszu płac
  Kontakt: tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni pielęgniarki o następujących kwalifikacjach:
  – ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego i / lub specjalizację w  ww. dziedzinie,
  – mile widziane doświadczenie w zakresie ortopedii lub neuroortopedii,
  – zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
  – praca w pełnym wymiarze godzin,
  – blok operacyjny funkcjonuje w systemie pracy jednozmianowym.
  Kontakt: tel.: (22)  844-42-41 wew. 280 lub 603 664 138 (od 7.30 do 15.00), e-mail: katarzyna.karwicka@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni pielęgniarki o następujących kwalifikacjach;
  – ukończony kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki i/lub specjalizacja w tej dziedzinie
  – udokumentowany staż pracy w oddziale anestezjologii i/lub intensywnej opieki co najmniej 2 lata
  – proponowane zatrudnienie: umowa zlecenie/kontrakt
  Kontakt: tel.: (22)  844-42-41 wew. 280 lub 603 664 138 (od 7.30 do 15.00), e-mail: katarzyna.karwicka@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni specjalistę chorób wewnętrznych w Klinice Rehabilitacji. Kontakt: tel. +48(22)844-42-41wew. 176, e-mail: klinika.rehabilitacji@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni specjalistę rehabilitacji w Klinice Rehabilitacji. Kontakt: tel. +48(22)844-42-41 wew. 176, e-mail: klinika.rehabilitacji@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni asystentkę w Klinice Rehabilitacji. Wymagania: wykształcenie wyższe, kierunek – zdrowie publiczne. Kontakt: tel. +48(22)844-42-41 wew. 176, e-mail: klinika.rehabilitacji@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni radiologa (wykonywanie badań USG układu mięśniowo-szkieletowego). Kontakt: tel.+48(22)844-42-41 wew. 392, e-mail: zaklad.radiologii@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni pielęgniarki: po studiach licencjackich i magisterskich oraz pielęgniarki  z kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Osoby zainteresowane proszone są kontakt z Naczelna Pielęgniarką  tel. (22) 8444241 wew. 280 lub 603664138
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni kardiologa. Kontakt: tel. +48(22)844-42-41 wew. 132, tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni lekarzy (specjalizacja: choroby wewnętrzne). Dyżury w Klinice i Poliklinice Geriatrii, obłożenie około 15 łóżek. Forma zatrudnienia – kontrakt. Kontakt: 22 844 49 81; dzial.kadr@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni technika analityki medycznej (histopatologia), ½ etatu na zastępstwo. Kontakt: 22 844 30 94; zaklad.patomorfologii@spartanska.pl Wymagania:
  • doświadczenie w pracy w pracowni histopatologicznej,
  • znajomość technik immunohistochemicznych,
  • obsługa komputera.
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni neurologa. Kontakt: tel. +48(22)844-42-41 wew. 132, tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni psychiatrę. Kontakt: tel. +48(22)844-42-41 wew. 132, tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych i co najmniej pięcioletni staż pracy od chwili uzyskania ww. specjalizacji lub tytułu specjalisty chcących specjalizować się w zakresie geriatrii.Kontakt: tel. +48(22)844-42-41 wew. 132, tel. +48(22)844-49-81; email: kadry@spartanska.pl
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni lekarzy geriatrów.
  Kontakt: tel. +48(22)844-42-41 wew. 132, tel. +48(22)844-49-81; email: kadry@spartanska.pl
  Szczegółowe informacje (pobierz plik PDF 0,04 MB)
 • Instytut poszukuje do pracy pielęgniarek ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego.
  Kontakt z Naczelną Pielęgniarką +48(22)844-42-41 w 280, e-mail: katarzyna.karwicka@spartanska.pl