• Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni Kierownika Działu Sprzedaży Usług Medycznych, Kontrolingu i Statystyki.
   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad pracą Sekcji Sprzedaży Usług Medycznych i Kontrolingu oraz Sekcji Statystyki Medycznej
   Główne zadania:
   – Zarządzanie kilkuosobowym zespołem.
   – Monitorowanie zmian przepisów mających wpływ na finansowanie Instytutu.
   – Optymalizacja procesów zachodzących w zarządzanym obszarze.
   – Koordynacja i przygotowanie ofert w zakresie sprzedaży usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia, innych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   – Nadzór nad realizacją podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami.
   – Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji sprawozdawczej dla NFZ, Ministra Zdrowa i Urzędu M. St. Warszawy, i innych podmiotów.
   – Monitorowanie rozliczeń finansowych i sprawozdań w zakresie umów dotyczących prowadzonych przez Instytut projektów, programów, grantów.
   – Tworzenie i aktualizacja cenników wykonywanych usług.
   – Opracowanie metodologii rozliczania kosztów Instytutu, wycena kosztów leczenia pacjentów Instytutu, analiza informacji o ilości wykonywanych wewnętrznie procedurach medycznych.
   – Nadzór nad procesem przygotowania budżetu rocznego, kontrola realizacji planu finansowego Instytutu.
   – Sporządzanie raportów i analiz finansowych, kontrola kosztów.
   – Czynny udział w procesie informatyzacji Instytutu.
   Oczekiwania od kandydata:
   – wykształcenie wyższe,
   – minimum 5-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku,
   – doświadczenia w przygotowywaniu ofert konkursowych na świadczenia zdrowotne do NFZ, doświadczenie w rozliczaniu umów zawartych z NFZ,
   – biegła znajomość pakietu MS Office,
   – umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków, znajomość zasad rachunkowości zarządczej, bardzo dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność.
   Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
   Data dodania: 10.08.2017

 

  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni specjalistę ds. statystyki medycznej
    
   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
   – prawidłowe prowadzenie dokumentacji statystycznej i medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ,
   – weryfikacja danych w informatycznym programie medycznym pod względem zgodności z przepisami prawnymi i warunkami określonymi w kontrakcie z NFZ
   – rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych oraz wystawianie faktur
   – bieżące monitorowanie stanu wykonania kontraktu z NFZ,
   – sporządzanie zestawień z błędnie zarejestrowanymi usługami,
   – sporządzanie zestawień, raportów i analiz,
   – wprowadzanie i przetwarzanie danych do Portalów NFZ
   – prowadzenie korespondencji z NFZ i innymi instytucjami,
   – współpraca z innymi komórkami Spółki.
   Od kandydatów oczekujemy:
   – wykształcenia co najmniej średniego, mile widziane wykształcenie wyższe.
   – doświadczenia w przygotowywaniu ofert konkursowych na świadczenia zdrowotne do NFZ,
   – doświadczenie w rozliczaniu umów zawartych z NFZ ,
   – dobrej znajomości przepisów prawnych z zakresu obsługi pacjenta, udzielania świadczeń – zdrowotnych,
   – dobrej znajomość MS Office,
   – bardzo dobrej organizacji czasu pracy i umiejętność ustalania priorytetów,
   – umiejętności pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
   – dokładności, skrupulatności
   – mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
   W zamian za zaangażowanie oraz wkład w realizację wyznaczonych celów oferujemy:
   – stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   – pracę jednozmianową (7:30 -15:05)
   Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
   Data dodania: 03.08.2017
  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni: lekarzy pediatrów
   w pełnym wymiarze czasu pracy do Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego. Istnieje możliwość podjęcia specjalizacji z reumatologii.
   Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
   Data dodania: 29.05.2017
  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: lekarza ze specjalizacją:
   rehabilitacji,
   reumatologii,
   ortopedii lub
   chorób wewnętrznych (lub w trakcie),
   do pracy w Klinice Rehabilitacji w pełnym wymiarze czasu pracy.
   Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
   Data dodania: 26.05.2017
  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: lekarz specjalista w Klinice Neuroortopedii i Neurologii
   Wymagania:
   – specjalizacja z ortopedii i traumatologią narządu ruchu
   – doświadczenie w chirurgicznym leczeniu chorób kręgosłupa
   Kontakt: tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl lub  +48(22)844-42-41 wew. 233, email: klinika.neuroortopedii@spartanska.pl