Oferty pracy w

Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

 

Stanowisko  Ogłoszenie Data dodania
Lekarz reumatolog ze stażem Pobierz 14.12.2017
Lekarz reumatolog Pobierz 14.12.2017
Koordynator Pobierz 14.12.2017
Opiekun medyczny  Pobierz 08.12.2017
Koordynator ds. współpracy z przychodniami  Pobierz 05.12.2017

 


 

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: sekretarka / pracownik ds. administracyjnych.
  Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało:
  – obsługa organizacyjna i techniczna sekretariatu;
  – przekazywanie korespondencji wewnętrznej, zewnętrznej, zarządzeń, poleceń służbowych itp. do komórek organizacyjnych;
  – przygotowanie i redagowanie projektów pism, wystąpień;
  – prowadzenie ewidencji i koordynowanie obiegu dokumentów, przestrzeganie terminowości załatwiania spraw;
  – archiwizacja dokumentów wytworzonych w komórce, przekazywanie do archiwum zakładowego;
  – prowadzenie rejestru pełnomocnictw;
  – uzgadnianie terminarzy wyjazdów i spotkań;
  – przygotowywanie dokumentów związanych z delegacjami;
  – wewnętrzna współpraca z innymi sekretariatami;
  – prowadzenie kalendarza spotkań, organizacja i obsługa spotkań, przyjmowanie gości;
  – inne działania zlecone przez Przełożonego, zapewniające spójne funkcjonowanie sekretariatu.Od kandydatów oczekujemy:
  – doświadczenia na podobnym stanowisku min. 2 lata,
  – znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office,
  – znajomości obsługi urządzeń biurowych,
  – dyskrecja, kultura osobista,
  – bardzo dobra organizacja pracy,
  – samodzielność, umiejętność ustalania priorytetów,
  – asertywność, komunikatywność,
  – umiejętność pracy w dynamicznym środowisku.Dodatkowym atutem będzie komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.Wybranej osobie oferujemy:
  umowę o pracę,
  pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od 7:30 do 15:05Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: kadry@spartanska.pl
  Data dodania: 04.12.2017
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: rejestrator medyczny (2 etaty)
  Podstawowe obowiązki:
  – rejestrowanie pacjentów do poradni
  – udzielanie informacji o wizytach
  Oferujemy:
  – stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  – pracę zmianową w godzinach 7:00 – 18:00
  Data dodania: 30.10.2017

 

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zatrudni: pielęgniarka do Pracowni Endoskopowej.
  Podstawowe obowiązki:
  – przygotowanie stanowiska endoskopowego
  – asystowanie do zabiegów endoskopowych
  – dekontaminacja sprzętu endoskopowego
  – opieka nad pacjentem
  Wymagania:
  – wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe z zakresu pielęgniarstwa,
  – aktualne prawo wykonywania zawodu,
  – mile widziane doświadczenie na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza endoskopowego,
  – ukończony kurs specjalistyczny z zakresu endoskopii.
  Oferujemy:
  – stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  – pracę w systemie jednozmianowymOsoby zainteresowane proszone są o przeslanie CV z dopiskiem
  „Pielęgniarka–Endoskopowa” na adres email: katarzyna.karwicka@spartanska.pl
  Data dodania: 30.10.2017
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko:
  • lekarzy pediatrów
   w pełnym wymiarze czasu pracy do Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego. Istnieje możliwość podjęcia specjalizacji z reumatologii.
  • lekarza ze specjalizacją:
   rehabilitacji, 
   reumatologii, 
   ortopedii lub 
   chorób wewnętrznych (lub w trakcie),
   do pracy w Klinice Rehabilitacji w pełnym wymiarze czasu pracy.
   Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl

  Data dodania: 19.10.2017

 

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni pracowników terenowych (2 etaty)
  Podstawowe obowiązki:
  wykonywanie prac porządkowych w budynkach i przylegającym terenie
  Oferujemy:
  Umowę o pracę
  Praca jednozmianowa w godzinach 6:00 – 14:00
  Kontakt: 22 670 92 38
  Data dodania: 11.10.2017

 

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni kierownika w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych, Kontrolingu i Statystyki.
  Treść ogłoszenia w załączniku – (Pobierz plik PDF)
  Data dodania: 10.10.2017

 

   • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni pracownika w Dziale Sprzedaży Usług Medycznych, Kontrolingu i Statystyki.
    Treść ogłoszenia w załączniku – (Pobierz plik PDF)
    Data dodania: 10.10.2017

 

  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: lekarz internista
   Ogólny zakres obowiązków:
   –          Opieka przed i pooperacyjna w Klinikach Neoroortopedii i Reumoortopedii
   Wymagania:
   –          Specjalizacja: choroby wewnętrzne
   Oferujemy:
   –          Umowa o pracę na ½ etatu
   –          możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
   –          praca w prestiżowej instytucji
   Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: kadry@spartanska.pl
   Data dodania: 09.10.2017

 

  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: specjalista ds. kadr i płac
   Ogólny zakres obowiązków:

   –          sporządzanie deklaracji PFRON!, deklaracji do ZUS (Płatnik), Urzędu Skarbowego , GUS, Urzędu Pracy,
   –          obsługa kadrowa pracowników, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie rozliczeń z ZUS, Urzędem Pracy, GUS, opracowywanie danych, analiz na potrzeby Instytutu,
   –          prowadzenie akt osobowych pracowników,
   –          sporządzanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy, sporządzanie umów cywilnoprawnych dla zleceniobiorców,
   –          ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach, udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
   –          bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników i szkoleń BHP oraz współpraca ze specjalista ds. BHP w zakresie organizacji szkoleń,
   –          przygotowywanie list płac, naliczanie wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców, przygotowywanie dokumentacji i wypłat z tytułu umów zlecenie i umów o dzieło,
   –          sporządzanie zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięcznych deklaracji podatkowych oraz przysyłanie ich do właściwego Urzędu Skarbowego,
   –          sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych oraz ubezpieczenia  zdrowotnego wszystkich pracowników, zleceniobiorców,
   –          sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wynagrodzeń na indywidualne konta pracowników, oraz innych potrąceń z list płac, przygotowanie przelewów, składek i należności na rzecz ZUS i US, okresowa analiza funduszu płac,
   –          tworzenie niestandardowych sprawozdań, statystyk, opracowań i zestawień na potrzeby wewnętrzne oraz audytów zewnętrznych i bieżących zapytań instytucji nadzorujących,
   –          współpraca z bezpośrednim przełożonym w zakresie projektowania i utrzymania systemów motywacji finansowej, ewidencji czasu pracy, planowania zatrudniania,
   –          doradztwo dla kierowników i Dyrekcji w sprawach związanych z utrzymaniem i rozwojem zasobów ludzkich.
   Oczekujemy:
   –          wykształcenia wyższego,
   –          minimum czteroletniego stażu pracy (mile widziane w sektorze publicznym) w tym dwa lata na samodzielnych stanowiskach ds. kadr/płac,
   –          doświadczenia w obsłudze programów kadrowo-płacowych,
   –          eksperckiej praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
   –          wiedzy o systemach wynagrodzeń i doświadczenia w projektowaniu rozwiązań z zakresu motywacji finansowej;
   –          podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych;
   –          bardzo dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności wyznaczania priorytetów;
   –          orientacji na zadania i rozwiązywanie problemów;
   –          znajomości obsługi pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym (szczególnie MS Excel).
   Oferujemy:
   –          stabilną pracę·
   –          możliwość rozwoju zawodowego w profesjonalnym środowisku,
   –          pracę w prestiżowej instytucji.Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie CV pocztą elektroniczną na adres: kadry@spartanska.pl
   Data dodania: 09.10.2017

 

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni pielęgniarki chcące pracować w systemie pracy jednozmianowej. Oferujemy pracę w gabinecie zabiegowym Kliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego oraz w pracowni EKG / gabinet lekarza Medycyny Pracy.
  Od kandydatek oczekujemy:
  1. Aktualnego prawa wykonywania zawodu
  2. Kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania EKG (do pracy w gabinecie EKG)
  3. Mile widziany kurs kwalifikacyjny z zakresu Medycyny Pracy
  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką.
  Naczelna Pielęgniarka Katarzyna Karwicka
  Tel. (22) 670 92 80 lub kom. 603 664 138 w godz. 7.30 – 15.00
  Data dodania: 03.10.2017
 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni pielęgniarkę instrumentariuszkę lub chcącą uczyć się instrumentowania.
  Oferujemy zatrudnienie w systemie pracy jednozmianowej na umowę o pracę w ramach etatu.
  Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Naczelną Pielęgniarką.
  Naczelna Pielęgniarka Katarzyna Karwicka
  Tel. (22) 670 92 80 lub kom. 603 664 138 w godz. 7.30 – 15.00
  Data dodania: 14.09.2017

 

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni pielęgniarkę pediatryczną lub chcącą pracować z pacjentem pediatrycznym w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego.
  Wymagania:
  – Wykształcenie w zawodzie pielęgniarki
  – Aktywne prawo wykonywania zawodu
  – Mile widziane kursy specjalistyczne oraz kwalifikacyjne
  – mile widziane osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  Oferujemy:
  – Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  – Pracę jednozmianową w pełnym wymiarze czasu pracyInformacja i kontakt:
  Naczelna Pielęgniarka Katarzyna Karwicka
  Tel. (22) 670 92 80 lub 603 664 138, email. katarzyna.karwicka@spartanska.pl
  Data dodania: 06.09.2017

 

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: Kierownik Działu Zamówień Publicznych
  Oczekiwania:
  – wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, mile widziane w kierunku zamówień publicznych
  – ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych oraz dodatkowe szkolenia w zakresie zagadnień dotyczących zamówień publicznych.
  – 5-cio letnie doświadczenie w pracy w obszarze zamówień publicznych
  – doświadczenie w zarządzaniu kilkuosobowym zespołem
  – samodzielność, odpowiedzialność,
  – umiejętność komunikowania się,
  – umiejętność radzenia sobie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach,
  – odporność na stres.
  – dodatkowym atutem będzie doświadczenie w miejscu pracy związanym z zagadnieniami medycznymi
  Główne zadania:
  – opracowywanie projektów SIWZ na podstawie wniosków składanych przez komórki organizacyjne merytorycznie odpowiedzialne za realziację zamówienia
  – nadzór nad przeprowadzanymi procedurami przetargowymi
  – nadzór nad wyborem trybu realizacji zamówienia
  – nadzór nad przestrzeganiem stosowania zasad i procedur zakupów ze środków publicznych
  – zamieszczanie ogłoszeń o przetargach
  – organizowanie komisji przetargowych
  Oferujemy:
  – stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  – pracę  w pełnym wymiarze czasu pracy od 7:30 do 15:05
  Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: kadry@spartanska.pl
  Data dodania: 06.09.2017

 

 • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji zatrudni na stanowisko: sprzątaczka/sprzątacz
  Oferujemy:
  – stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  – pracę w godzinach od 6:00 do 14:00
  Mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności
  Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: kadry@spartanska.pl
  Data dodania: 28.08.2017

 

  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni Kierownika Działu Sprzedaży Usług Medycznych, Kontrolingu i Statystyki.
   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za nadzór nad pracą Sekcji Sprzedaży Usług Medycznych i Kontrolingu oraz Sekcji Statystyki Medycznej
   Główne zadania:
   – Zarządzanie kilkuosobowym zespołem.
   – Monitorowanie zmian przepisów mających wpływ na finansowanie Instytutu.
   – Optymalizacja procesów zachodzących w zarządzanym obszarze.
   – Koordynacja i przygotowanie ofert w zakresie sprzedaży usług medycznych dla Narodowego Funduszu Zdrowia, innych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   – Nadzór nad realizacją podpisanych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami.
   – Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji sprawozdawczej dla NFZ, Ministra Zdrowa i Urzędu M. St. Warszawy, i innych podmiotów.
   – Monitorowanie rozliczeń finansowych i sprawozdań w zakresie umów dotyczących prowadzonych przez Instytut projektów, programów, grantów.
   – Tworzenie i aktualizacja cenników wykonywanych usług.
   – Opracowanie metodologii rozliczania kosztów Instytutu, wycena kosztów leczenia pacjentów Instytutu, analiza informacji o ilości wykonywanych wewnętrznie procedurach medycznych.
   – Nadzór nad procesem przygotowania budżetu rocznego, kontrola realizacji planu finansowego Instytutu.
   – Sporządzanie raportów i analiz finansowych, kontrola kosztów.
   – Czynny udział w procesie informatyzacji Instytutu.
   Oczekiwania od kandydata:
   – wykształcenie wyższe,
   – minimum 5-letnie doświadczenia na podobnym stanowisku,
   – doświadczenia w przygotowywaniu ofert konkursowych na świadczenia zdrowotne do NFZ, doświadczenie w rozliczaniu umów zawartych z NFZ,
   – biegła znajomość pakietu MS Office,
   – umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków, znajomość zasad rachunkowości zarządczej, bardzo dobra organizacja czasu pracy, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność.
   Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
   Data dodania: 10.08.2017

 

  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni specjalistę ds. statystyki medycznej
    
   Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
   – prawidłowe prowadzenie dokumentacji statystycznej i medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ,
   – weryfikacja danych w informatycznym programie medycznym pod względem zgodności z przepisami prawnymi i warunkami określonymi w kontrakcie z NFZ
   – rozliczenie wykonanych świadczeń zdrowotnych oraz wystawianie faktur
   – bieżące monitorowanie stanu wykonania kontraktu z NFZ,
   – sporządzanie zestawień z błędnie zarejestrowanymi usługami,
   – sporządzanie zestawień, raportów i analiz,
   – wprowadzanie i przetwarzanie danych do Portalów NFZ
   – prowadzenie korespondencji z NFZ i innymi instytucjami,
   – współpraca z innymi komórkami Spółki.
   Od kandydatów oczekujemy:
   – wykształcenia co najmniej średniego, mile widziane wykształcenie wyższe.
   – doświadczenia w przygotowywaniu ofert konkursowych na świadczenia zdrowotne do NFZ,
   – doświadczenie w rozliczaniu umów zawartych z NFZ ,
   – dobrej znajomości przepisów prawnych z zakresu obsługi pacjenta, udzielania świadczeń – zdrowotnych,
   – dobrej znajomość MS Office,
   – bardzo dobrej organizacji czasu pracy i umiejętność ustalania priorytetów,
   – umiejętności pracy w warunkach stresu i pod presją czasu,
   – dokładności, skrupulatności
   – mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
   W zamian za zaangażowanie oraz wkład w realizację wyznaczonych celów oferujemy:
   – stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
   – pracę jednozmianową (7:30 -15:05)
   Kontakt: tel. +48 (22) 670-91-32; e-mail: kadry@spartanska.pl
   Data dodania: 03.08.2017
  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie zatrudni na stanowisko: lekarz specjalista w Klinice Neuroortopedii i Neurologii
   Wymagania:
   – specjalizacja z ortopedii i traumatologią narządu ruchu
   – doświadczenie w chirurgicznym leczeniu chorób kręgosłupa
   Kontakt: tel. +48(22)844-49-81; e-mail: kadry@spartanska.pl lub  +48(22)844-42-41 wew. 233, email: klinika.neuroortopedii@spartanska.pl