• Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w klinikach NIGRiR
 • Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich
 • Konkurs na udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii – nadzorowanie i opisywanie badań tomografii komputerowej
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji internistycznych
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na u udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji dermatologicznych
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na u udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii
  • OGŁOSZENIE – 20.02.2018 – (pobierz plik)
  • Załączniki – (pobierz plik)
  • Przedłużenie terminu składania ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii – (pobierz plik)
  • Rozstrzygnięcie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii (pobierz plik)
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Zespole Poradni
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii dziecięcej w Zespole Poradni
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neuroortopedii
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich
 • Konkurs w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w klinikach NIGRiR

 

 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w Zespole Poradni NIGRiR
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ortopedii w Zespole Poradni NIGRiR
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w klinikach NIGRiR
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia bólu

 

 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii (wykonywania i opisywania badań USG)
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach: Reumatologii w Poradni Reumatologii, Osteoporozy w Poradni Osteoporozy.
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii – wykonywania i opisywania badań USG; opisywania badań RTG.
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci.
 • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy pediatrów w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego.