• Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii (wykonywania i opisywania badań USG)
  • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresach: Reumatologii w Poradni Reumatologii, Osteoporozy w Poradni Osteoporozy.
  • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii – wykonywania i opisywania badań USG; opisywania badań RTG.
  • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii w Poradni Reumatologicznej dla Dzieci.
  • Konkurs na udzielanie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów przez lekarzy pediatrów w Klinice i Poliklinice Reumatologii Wieku Rozwojowego.