OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Biblioteka Naukowa istnieje od początku działalności Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. Gromadzi aktualne dokumenty z zakresu: biochemii, epidemiologii, immunologii, mikrobiologii, neurologii, ortopedii, patofizjologii, promocji zdrowia, reumatologii, rehabilitacji narządów ruchu. Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy około 9 tys. książek, bieżąca prenumerata czasopism to 55 tytułów, w tym: 30 tytułów zagranicznych i 25 krajowych.


Biblioteka czynna: poniedziałek – piątek 8.00-15.00

Kontakt:
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa
tel: +48 (22) 670 92 64
e-mail: justyna.mlynarska@spartanska.pl