Zarządzenia z 2023 R.

Opublikowano 1 lutego 2023, 09:34

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie udzielenia odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2020  w sprawie powołania Komisji nadzoru nad jakością działalności dydaktycznej w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Profesor NIGRiR w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019 w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem krótkoterminowy pokojów w Hotelu Pracowniczym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie w sprawie powołania stałej komisji kasacyjnej

Zarządzenie Dyrektora nr 10/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Dyrektora nr 11/2023 zmieniające Regulamin Organizacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 12/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. wyłaniania najemców lub dzierżawców w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2023 w sprawie ustalenia stawki czynszu oraz innych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Spartańskiej 1b i 1c w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 14/2023 w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 15/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych przez NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 16/2023 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie nr 17/2023 w sprawie wprowadzenia składu informatycznych nośników danych i dołączania pism uwierzytelnień podpisu elektronicznego

Zarządzenie Dyrektora nr 18/2023 w sprawie dnia wolnego od pracy w 2023 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Dyrektora nr 19/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe Adiunkt w Klinice i Poliklinice Reumatologii (problematyka chorób układu sercowo-naczyniowego w chorobach reumatoidalnych)

Zarządzenie Dyrektora nr 19a/2023  zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 20/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko naukowe Adiunkt w Klinice i Poliklinice Reumatologii (problematyka spondyloartropatii zapalnej)

Zarządzenie Dyrektora nr 21/2023  w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisów składników majatkowych 

Zarządzenie Dyrektora nr 21a/2023  zmieniające Regulamin Organizacyjny NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 22/2023 w sprawie zobowiązania pracowników NIGRiR do podwójnej weryfikacji danych osobowych podczas udostępniania dokumentacji medycznej

Zarządzenie Dyrektora nr 23/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2021 w sprawie wprowadzenia procedury wyłaniania najemców oraz dzierżawców lokali i powierzchni użytkowych w NIGRIR

Zarządzenie Dyrektora nr 24/2023  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Komisji Bioetycznej działającej przy NIGRIR oraz powołania Komisji Bioetycznej w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 25/2023 w sprawie dnia wolnego od pracy w 2024 roku przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Dyrektora nr 26/2023 w sprawie przeprowadzenia spisów z natury stanów magazynowych

Zarządzenie Dyrektora nr 27/2023 zmieniające Regulamin Organizacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 28/2023 w sprawie przeprowadzenia spisu kontrolnego odczynników oraz materiałów laboratoryjnych

Zarządzenie Dyrektora nr 29/2023 w sprawie przeprowadzenia spisu kontrolnego apteczek

Zarządzenie Dyrektora nr 30/2023 zmieniające Regulamin Organizacyjny Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Zarządzenie Dyrektora nr 31/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych  w NIGRiR