Zarządzenia z 2023 R.

Opublikowano 1 lutego 2023, 09:34

Zarządzenie Dyrektora nr 2/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie udzielenia odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 3/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2020  w sprawie powołania Komisji nadzoru nad jakością działalności dydaktycznej w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 4/2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Profesor NIGRiR w Zakładzie Patofizjologii i Immunologii

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019 w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 6/2023 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Dyrektora nr 7/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 w sprawie udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych w NIGRiR

Zarządzenie Dyrektora nr 8/2023 w sprawie ustalenia wysokości opłat za najem krótkoterminowy pokojów w Hotelu Pracowniczym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Zarządzenie Dyrektora nr 9/2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie w sprawie powołania stałej komisji kasacyjnej

Zarządzenie Dyrektora nr 10/2023 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 14/2019 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Dyrektora nr 13/2023 w sprawie ustalenia stawki czynszu oraz innych opłat związanych z najmem lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Spartańskiej 1b i 1c w Warszawie