OGŁOSZENIE O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH

Opublikowano 10 marca 2021, 04:38

OGŁOSZENIE O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH

Do kogo skierowane jest ogłoszenie?

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji/stowarzyszenia pacjentów związanych z badaną chorobą rzadką.

Cele konkursu/naboru:

Wyłonienie organizacji pacjenckiej – Konsorcjanta w projekcie niekomercyjnego badania klinicznego i zaangażowanie w zaplanowane przez Lidera Konsorcjum (NIGRiR) działania.

Cele projektu:

Niekomercyjne Badanie Kliniczne oceniające skuteczność profilaktycznego włączenia metotreksatu u pacjentów na wczesnym etapie rozwoju niezróżnicowanej choroby tkanki łącznej.

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji planuje udział w konkursie Agencji Badań Medycznych na dofinansowanie do projektu niekomercyjnego badania klinicznego w obszarze chorób rzadkich nr konkursu: ABM/2021/1, do którego chce włączyć Organizację Pacjencką w roli Konsorcjanta.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę internetową:

OGŁOSZENIE  O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH (TWARDZINA UKŁADOWA)

OGŁOSZENIE O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH (TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY)

OGŁOSZENIE O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH (WŁÓKNIENIE PŁUC W PRZEBIEGU UKŁADOWEJ CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ)

OGŁOSZENIE O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH (WCZESNY ETAP ROZWOJU NIEZRÓŻNICOWANEJ CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ)

OGŁOSZENIE  O NABORZE KONSORCJANTA DO PROJEKTU NIEKOMERCYJNEGO BADANIA KLINICZNEGO W OBSZARZE CHORÓB RZADKICH (Zespół SAPHO)