Wyniki naboru partnerów

Opublikowano 17 lutego 2017, 04:54

W związku z upływem w dniu 16.02.2017 terminu na zgłoszenie kart zgłoszenia partnerów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w projekcie planowanym do realizacji na podstawie  konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0003/16 ogłaszający informuje o wynikach naboru partnerów :

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

spośród organizacji społecznych reprezentujących interesy i zrzeszających podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0003/16

informujemy, że ogłaszający otrzymał jedną kartę zgłoszenia spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu. Do udziału w roli Partnera projektu wybrano Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

z pośród organizacji pozarządowych reprezentujących interesy pacjentów chorujących na choroby reumatyczne i posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych dot. reumatoidalnego zapalenia stawów

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.05.01.00-IP.05-00-0003/16informujemy, że ogłaszający otrzymał jedną kartę zgłoszenia spełniającą wymogi określone w ogłoszeniu. Do udziału w roli Partnera projektu wybrano Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Reumatyków.