Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher położonej w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1

Plik Data publikacji
OBWIESZCZENIE O PRZETARGU 2021-04-21
REGULAMIN SPARTAŃSKA 2021-04-21
załącznik nr 1 2021-04-21
załącznik nr 2 2021-04-21