Światowy Dzień Reumatyzmu

Opublikowano 12 października 2021, 11:00

Światowy Dzień Reumatyzmu, przypadający 12 października, obchodzony jest na świecie od 1996 r.
Celem Światowego Dnia Reumatyzmu jest propagowanie wiedzy o chorobach reumatycznych i podnoszenie świadomości na temat ich skutków. Choroby reumatyczne nie pytają o wiek i są jedną z ważniejszych przyczyn niepełnosprawności i wykluczenia z rynku pracy.
Wczesne wykrycie choroby i zastosowanie właściwego leczenia spowalnia jej rozwój, łagodzi objawy i daje choremu większe szanse na sprawne funkcjonowanie.
Zminimalizowanie skutków chorób reumatycznych, które dotykają nie tylko samych chorych, ale ich najbliższych i całe społeczeństwo, wymaga samoświadomości i odpowiedzialności każdego, a kiedy już choroba zostanie zdiagnozowana, stałej współpracy lekarz-pacjent.
Z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu życzymy wszystkim zdrowia i realizacji swoich planów.