Promocja i zdjęcia

Opublikowano 12 października 2015, 07:34

Informacje na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w tym dotyczące XII Priorytetu i Działania 12.2 dostępne są na stronie Internetowej: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko