Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Opublikowano 29 kwietnia 2019, 02:33

 

24 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o dofinansowanie Projektu „Program profilaktyki osteoporozy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR.05.01.00-00-0012/18.
W imieniu Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji umowę o dofinansowanie projektu podpisała Pani prof. nadzw. dr.hab. n. med. Brygida Kwiatkowska – Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych
Projekt realizujemy od 1 marca 2019r. do 28 lutego 2022r. w makroregionie centralnym – na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego wspólnie z partnerem: Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Reumatyków „REF”. Kierownikiem Merytorycznym projektu jest Prof.dr hab.med. Piotr Głuszko.
Głównym celem projektu jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwego Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Osteoporozy. Program ma pozwolić na wczesne wykrywanie podwyższonego ryzyka osteoporozy, szczególnie u osób będących w wieku aktywności zawodowej i umożliwienie leczenia choroby na wczesnym etapie, co zwiększa szanse na powodzenie leczenia i szanse utrzymania aktywności zawodowej pacjenta.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czym jest osteoporoza?:
Osteoporoza jest metaboliczną chorobą kości charakteryzującą się zmniejszeniem gęstości kości, osłabieniem struktury przestrzennej kości oraz w rezultacie zwiększoną podatnością na złamania. Nazywamy ją „cichym złodziejem kości”.

Jakie są objawy osteoporozy?:
Osteoporoza na początku nie daje dolegliwości bólowych, dlatego tak trudno jest ją dostrzec. Objawy osteoporozy zależne są od liczby i obszaru złamań. Złamanie przedniej krawędzi kręgu może przebiegać bezobjawowo lub skąpo objawowo w postaci dyskomfortu przy staniu lub siadaniu. Szacuje się, że 60% złamań kręgosłupa jest bezobjawowych.
Zazwyczaj niewykryta odpowiednio wcześnie osteoporoza objawia się w końcu ostrym bólem, pojawiającym się nagle i niespodziewanie. Ruchy kręgosłupa są bardzo ograniczone, a ból wzmaga się przy kaszlu czy kichaniu. Złamaniom często towarzyszy brak apetytu oraz wzdęcia brzucha. Spożywanie pokarmów daje uczucie pełności w nadbrzuszu i nasila ból w miejscu złamania.

Kto może wziąć udział w projekcie?
– w zakresie edukacji kadry medycznej z jednostek biorących udział w programie – lekarze i pielęgniarki POZ z województwa mazowieckiego i łódzkiego którymi NIGRiR podpisze umowy o współpracy; pielęgniarki zatrudnione w poradni specjalistycznej leczenia osteoporozy; koordynatorzy zatrudnieni w szpitalach (koordynator – pielęgniarka, fizjoterapeuta lub inny profesjonalista zdrowia-.) – Razem 170 osób
– w zakresie edukacji – kobiety w wieku 50-70 lat, deklarujące pracę zawodową lub gotowość́ podjęcia zatrudnienia zamieszkujące województwa mazowieckie i łódzkie min. 2220 uczestniczek infoseminariów oraz 4000 kobiet, które skorzystały z usługi medycznej
– w zakresie badań przesiewowych, diagnostyki podstawowej i pogłębionej -kobiety w wieku 50-70 lat, deklarujące pracę zawodową lub gotowość́ podjęcia zatrudnienia – 4000 kobiet z podwyższonym ryzykiem złamań wg kalkulatora FRAX lub z dokonanym złamaniem niskoenergetycznym, u których lekarz nie zdiagnozował wcześniej osteoporozy.