Spotkanie MS Road maps -Southern meeting, Ateny, kwiecień 2019r.

Opublikowano 29 kwietnia 2019, 10:20

 

W dniach 10-11 kwietnia br. przedstawiciele Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii I Rehabilitacji, Dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Naczelny Dr n. med Ewa Kądalska-Adiunkt w Klinice i Poliklinice Geriatrii NIGRiR, Krajowy Konsultant w Dziedzinie Pielęgniarstwa Geriatrycznego i Adrian Pękacz – Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych wzięli udział w spotkaniu MS Road maps -Southern meeting zorganizowanym w Instytucie Zdrowia Publicznego w Atenach w ramach aktywności w projekcie JA ADVANTAGE MANAGING FRAILTY Wspólne działanie na rzecz zapobiegania zespołowi kruchości (frailty syndrome). Celem spotkania było zaprezentowanie przez Państwa Członkowskie gotowości do realizacji działań wynikających z dokumentu Frailty Prevention Approach oraz przedstawienie tzw. Mapy Drogowej uwzględniającej priorytety kraju a także rekomendacje grupy eksperckiej i Komitetu Sterującego Projektu Advantage dla Polski (w spotkaniu grupy południowej partnerów projektu uczestniczyły następujące
Państwa: Bułgaria, Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta, Polska,Portugalia,Rumunia,Słowenia, Włochy, pozostali partnerzy reprezentujący 12 innych krajów europejskich będą uczestniczyli w spotkaniu w innym terminie). Polska delegacja przedstawiła w 6 -ciu wystąpieniach proponowane lub już podejmowane działania w kraju w zakresie profilaktyki zespołu kruchości (frailty syndrome) wśród osób w wieku 60 lat i więcej w aspekcie nadania priorytetu Frailty Syndrome w obszarze działań sektora zdrowia publicznego, postępowania na poziomie populacyjnym (skrining populacyjny) oraz postępowania na poziomie indywidualnym (diagnostyka i postępowanie kliniczne), funkcjonowania modelu opieki zintegrowanej adresowanego m. in. do osób słabych (frail), właściwego przygotowania klinicznego pracowników ochrony zdrowia do sprawowania opieki nad tą szczególną grupą osób (słabych, wrażliwych, podatnych na działanie czynnika stresowego) a także w zakresie działań na rzecz rozwoju badań naukowych dotyczących zespołu kruchości. Polskie prezentacje spotkały się z dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników spotkania.