Nagrania wystąpień prelegentów cz. I

Opublikowano 3 listopada 2021, 09:09

Konferencja naukowa: Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia? odbyła się w dniach 6-7 września 2021 r. w systemie hybrydowym. Organizatorem spotkania był Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Patronat honorowy Ministra Zdrowia 
Projekt dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki 
Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęli:
Konsultant Krajowy ds. Reumatologii, Konsultant Krajowy ds. Geriatrii, Konsultant Krajowy ds. Immunologii Klinicznej, oraz Konsultant Krajowy ds. Chorób Płuc

Na konferencji zostały przedstawione najnowsze rozwiązania w zakresie opieki nad pacjentem po przebytej chorobie SARS-CoV-2 poparte doświadczeniem wybitnych specjalistów w obszarze diagnostyki i leczenia chorych z COVID-19, z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych.

Eksperci przedstawili aktualne rekomendacje w zakresie terapii lekowych i nielekowych dedykowane chorym z COVID-19 oraz polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne i organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi. Wiodącym tematem konferencji była dyskusja prowadzona przez ekspertów, dotycząca opieki nad pacjentem po przebytej chorobie, cierpiącym na „zespół po-COVID-owy” oraz propozycje zmian w tym zakresie.

Dzień I. 6.09.2021 (poniedziałek)

09:00-09:15 Wykład inauguracyjny
dr n. med. Marek Tombarkiewicz, Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (nagranie)
09:30-09:50 Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski, I Klinika Chorób Płuc Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie (nagranie)
09:50-10:15 Konsekwencje COVID-19 dla starszych pacjentów
prof. dr hab. n.med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (nagranie)
0:55-11:10 Czy system opieki nad pacjentami z chorobami zakaźnymi wymaga zmiany w związku z pandemią COVID-19?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie (nagranie)
11:10-11:25 Wzmocnienie systemu zdrowia publicznego – wnioski z pandemii COVID-19
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk, profesor NIZP-PZH, Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – PIB (nagranie)
11:45-12:00 Zespoły post-COVID i LONG COVID – spojrzenie internisty i kardiologa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Warszawski Uniwersytet Medyczny (nagranie)
12:00-12:15 Uszkodzenie śródbłonka naczyń – klucz do COVID-19, post-COVID oraz LONG COVID
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Warszawski Uniwersytet Medyczny (nagranie)
12:15-12:30 Wpływ pandemii COVID-19 na dostępność do świadczeń
dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego (nagranie)
13:10-13:25 Opieka medyczna nad pacjentem geriatrycznym po przebytej chorobie COVID-19
prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (nagranie)
13:25-13:45 Dlaczego długofalowe skutki opóźnień spowodowanych pandemią COVID-19 w urologii nieonkologicznej są groźniejsze od tych w uroonkologii?
prof. dr hab. n. med. dr h. c. Piotr Radziszewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny (nagranie)
13:45-14:00 Farmakoterapia jatrogenizacyjna, co to oznacza w czasie pandemii Covid – 19
prof. dr hab. n. med. Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydział Lekarski UJ CM Kraków Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii (nagranie)
14:00-14:15 Zespół po-covidowy u dzieci
dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym, Warszawski Uniwersytet Medyczny (nagranie)