Nagrania wystąpień prelegentów cz. II

Opublikowano 3 listopada 2021, 12:57

Konferencja naukowa: Pacjent post-COVID-owy. Co zostaje, a co się zmienia? odbyła się w dniach 6-7 września 2021 r. w systemie hybrydowym. Organizatorem spotkania był Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Patronat honorowy Ministra Zdrowia 
Projekt dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki 
Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęli:
Konsultant Krajowy ds. Reumatologii, Konsultant Krajowy ds. Geriatrii, Konsultant Krajowy ds. Immunologii Klinicznej, oraz Konsultant Krajowy ds. Chorób Płuc

Na konferencji zostały przedstawione najnowsze rozwiązania w zakresie opieki nad pacjentem po przebytej chorobie SARS-CoV-2 poparte doświadczeniem wybitnych specjalistów w obszarze diagnostyki i leczenia chorych z COVID-19, z różnych dziedzin medycyny i nauk pokrewnych.

Eksperci przedstawili aktualne rekomendacje w zakresie terapii lekowych i nielekowych dedykowane chorym z COVID-19 oraz polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne i organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi. Wiodącym tematem konferencji była dyskusja prowadzona przez ekspertów, dotycząca opieki nad pacjentem po przebytej chorobie, cierpiącym na „zespół po-COVID-owy” oraz propozycje zmian w tym zakresie.

Dzień II. 7.09.2021 (wtorek)

8:30-9:00 Co wiemy o Sars–COV-2 z punktu widzenia wirusologa
prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Gut, doradca Głównego Inspektora Sanitarnego (nagranie)
09:00-09:15 Rehabilitacja po transplantacji płuc u pacjentów z powodu zakażenia COVID-19 – kiedy zacząć?
dr n. med. Marcin Maruszewski – Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (nagranie)
09:15-09:30 Wieloukładowy zespół zapalny PIM-TS – dziecięcy zespół pocovidowy
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii (nagranie)
09:30-09:45 Doświadczenia Ośrodka (NIGRiR) z zakresu opieki nad chorym z zakażeniem SARS-CoV-2 i ocena rokowania po ostrej fazie zakażenia
dr n. med. Maria Maślińska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (nagranie)
09:45-10:00 Rehabilitacja zaburzeń neurologicznych po zachorowaniu na Covid
dr hab. n. med. Beata Tarnacka, prof. NIGRiR, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (nagranie)
10:00-10:15 Odchylenia immunologiczne u pacjentów po przebytej chorobie Covid -19
dr hab. n. med. Joanna Makowska, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM-CSW Uniwersytet Medyczny w Łodzi (nagranie)
10:15-10:30 Objawy i choroby reumatyczne indukowane zakażeniem SARS – 2
prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (nagranie)
10:50-11:05 Epidemia otyłości w dobie post-COVID-19 – wyzwania organizacyjne
prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (nagranie)
11:05-11:20 Zmiany skórne w przebiegu choroby COVID-19
dr hab. n. med. Irena Walecka, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA (nagranie)
12:00-12:15 Diagnoza i leczenie zaburzeń poznawczych oraz ich wpływ na funkcjonowanie pacjentów po przebytym COVID-19
mgr Krzysztof Wesołowski, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie (nagranie)
12:15-12:30 Wyzwania jakie czasy pandemii COVID-19 postawiły przed wytwórcami substancji czynnych (API) i produktów leczniczych
dr n. biol. Piotr Zaleski, Sieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego (nagranie)
12:30-12:50 Wpływ COVID-19 na wyniki chirurgicznego leczenia nowotworów
prof. dr hab. n. med. Adam Dziki, I Katedra Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nagranie)