Opublikowano 3 listopada 2021, 08:00

Zespół po-covidowy u dzieci – Ernest Kuchar – https://youtu.be/uI-DefeJ9Ak

Wykład inauguracyjny – Marek Tombarkiewicz https://youtu.be/1HtNoYGyMkA

Dlaczego długofalowe skutki opóźnień spowodowanych pandemią SARS-CoV-2 w urologii nieonkologicznej są groźniejsze od tych w uroonkologii – Piotr Radziszewski – https://youtu.be/yoUcOUvmhaA

Wzmocnienie systemu zdrowia publicznego – wnioski z pandemii SARS-CoV-2 – dr hab. n. o zdr. Grzegorz Juszczyk – https://youtu.be/ZLcPLX0FaQQ

Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu SARS-CoV-2 – prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski – https://youtu.be/9tGWChvDBgQ

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na dostępność do świadczeń – dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka – https://youtu.be/uMoyThfjILM

Opieka medyczna nad pacjentem geriatrycznym po przebytej chorobie SARS-CoV-2 – prof. dr hab. n. med.Tomasz Targowski – https://youtu.be/YRiiZe94ZAY

Czy system opieki nad pacjentami z chorobami zakaźnymi wymaga zmiany w związku z pandemią SARS-CoV-2 – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz – https://youtu.be/Y3ykVXcdwBI

Farmakoterapia jatrogenizacyjna, co to oznacza w czasie pandemii SARS-CoV-2 – prof. dr hab. n. med. Jarosław Woroń – https://youtu.be/iqk3L7wMYSc

Zespoły post-COVID i LONG COVID – spojrzenie internisty i kardiologa – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak – https://youtu.be/H8eftjyL1ZU

Uszkodzenie śródbłonka naczyń – klucz do SARS-CoV-2, post-COVID oraz LONG COVID – prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak – https://youtu.be/6Pov5Htl4FA

Konsekwencje SARS-CoV-2 dla starszych pacjentów – prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis – https://youtu.be/nyTnWGXrG7Y

30 Wyzwania jakie czasy pandemii SARS-CoV-2 postawiły przed wytwórcami substancji czynnych (API) i produktów leczniczych – drn. biol. Piotr Zaleski – https://youtu.be/tgbDD4Cm74U