Habilitacje

Lp. Imię i nazwisko Wniosek osoby ubiegającej się o st. doktora habilitowanego Skład komisji habilitacyjnej Recenzja 1 Recenzja 2 Recenzja 3 Recenzja 4 uchwała zawierająca opinię w sprawie nadania stopnia
1 Grzegorz Kade Wniosek G. Kade

przewodniczący – prof. M. Woźniewski

recenzent 1 – prof. P. Andziak

recenzent 2 – prof. G. Oszkinis

recenzent 3 – dr hab. T. Golębiowski

członek komisji – prof. W. Maśliński

recenzent 4 – prof. K. Filipiak

sekretarz komisji – prof. T. Targowski

 

recenzja prof. Grzegorz Oszkinis recenzja. prof. Krzysztof Filipiak recenzja prof. Tomasz Gołębiowski recenzja prof. Piotr Andziak
2 Małgorzata Lewandowska

Wniosek osoby ubiegającej się o st. doktora habilitowanego – Lewandowska

 

przewodniczący – prof. M Woźniewski

recenzent 1 – prof. K. Kusza

recenzent 2 – prof. M. Grabiec

recenzent 3 – prof.H. Misiołek

członek komisji – R. Olszewski

recenzent 4 – K.Filipiak

sekretarz – M. Olesińska

3 Tomasz Szopiński Wniosek osoby ubiegającej się o st. doktora habilitowanego – Szopiński T.
4
5