Dostawa wyrobów medycznych 36/PN/2016/MK

Opublikowano 6 września 2016, 01:20

Dostawa  wyrobów medycznych (36/PN/2016/MK)

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 20.10.2016 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

14.12.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu.

06.09.2016 r.

 

SIWZ

08.09.2016r.

 Odpowiedzi na pytania

13.10.2016r.

 Informacja z otwarcia ofert

21.10.2016r.