Dostawa różnych wyrobów medycznych i ortopedycznych (37/PN/2016/ŁCH)

Opublikowano 1 września 2016, 01:31

Dostawa różnych wyrobów medycznych i ortopedycznych (37/PN/2016/ŁCH)

Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony
Termin składania ofert: 13.10.2016 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie o zamówieniu

01.09.2016 r.

 

 SIWZ

05.09.2016 r.

 Odpowiedzi na pytania

04.10.2016 r.

 Informacja z otwarcia ofert

17.10.2016 r.

Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

28.11.2016 r.