Usługa w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2016

Opublikowano 12 września 2016, 11:42

Tryb udzielania zamówienia: Zapytanie ofertowe

Termin składania ofert: 16.09.2016 r. godz. 10:00

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

12.09.2016 r.

 Informacja z otwarcia ofert

20.09.2016 r.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13.10.2016 r.