Zmiany organizacyjne

Opublikowano 19 listopada 2020, 07:46

Szanowni Państwo,

Dyrekcja Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji informuje, iż
w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego z dn. 09.11.2020 r. Instytut został zobowiązany do przeorganizowania swojej  działalność tak, aby zapewnić łóżka dla pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.

 

Wobec powyższego zmuszeni jesteśmy wprowadzić zmiany organizacyjne w działaniu naszej placówki.

  • Dla pacjentów wymagających bezwzględnej i niezwłocznej hospitalizacji przyjęcia będą możliwe do dwóch klinik: Klinika i Poliklinika Reumatologii (w której będą hospitalizowani pacjenci z Kliniki i Polikliniki Reumatologii, Kliniki i Polikliniki Chorób Tkanki Łącznej i Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów) oraz Klinika i Poliklinika Reumatologii Wieku Rozwojowego. Pacjenci dorośli będą kierowani na hospitalizację po konsultacji w Punkcie Przyjęć (jak dotychczas) lub po uzyskaniu informacji z sekretariatu danej Kliniki Reumatologicznej i terminie planowanego przyjęcia. Ze względu na zredukowanie liczby łóżek (liczba łóżek reumatologicznych zredukowana o 53 łóżka) nie będą mogli być przyjmowani pacjenci stabilni.
    W przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia u chorych oczekujących w kolejce do przyjęcia prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki, do której chory jest zapisany lub przybycie do Punktu Przyjęć na ponowna kwalifikację.
  • Punkt Pobrań działa bez zmian, zostaje natomiast przeniesiony do budynku nr 5 (Zespół Poradni).
  • Pacjenci zapisani na wizyty do Zespołu Poradni będą obsługiwani w formie teleporad. Wyjątek stanowią wizyty pierwszorazowe, oraz pacjenci, którzy według lekarza po przeprowadzonej teleporadzie powinni zgłosić się osobiście w celu oceny stanu zdrowia i modyfikacji leczenia.
  • Zakład Radiologii będzie pracował na dotychczasowych zasadach.
  • Zabiegi operacyjne w Klinice Ortopedii i Neuroortopedii będą wykonywane wyłącznie w szczególnych przypadkach, kiedy dalsze odraczanie terminu zagraża postępującą niepełnosprawnością lub kalectwem. Decyzję taką podejmie każdorazowo Kierownik Kliniki.
  • Ośrodek Terapii Biologicznej będzie nadal funkcjonował – OTB dla dorosłych będzie zlokalizowane w budynku nr 5 (Zespół Poradni), OTB dla dzieci pozostanie w budynku głównym w niezmienionym miejscu, przy Punkcie Przyjęć (jest to miejsce odizolowane i bezpieczne z punktu widzenia epidemiologicznego)..
  • Rehabilitacja (Oddział Dzienny) oraz Fizjoterapia Ambulatoryjna – Pacjenci, którzy rozpoczęli serię zabiegów kończą ją zgodnie z rozpisanym planem. Zapisy i przyjęcia pacjentów na kolejne zabiegi zostają wstrzymane do odwołania.
  • W bardzo ograniczonym zakresie będzie funkcjonować Klinika Rehabilitacji – Oddział Stacjonarny, który będzie miał wydzielonych kilka łóżek w Klinice Reumoortopedycznej dla pacjentów po zabiegach operacyjnych bezwzględnie wymagających wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej. Przyjęcia pozostałych pacjentów ze względów epidemiologicznych zostają wstrzymane.

 

W przypadku kolejnych zmian będziemy informować Państwa na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej oraz FB. Zachęcamy do śledzenia informacji.

Jednocześnie przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za Państwa wyrozumiałość.