Zaproszenie do przygotowania i złożenia wyceny robót budowlanych w ramach projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”

Opublikowano 16 marca 2020, 10:24

W związku z przeprowadzeniem rozeznania rynku zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia (wraz z kosztorysem) pt,:
Przygotowanie i złożenie oferty wyceny robót budowlanych w ramach projektu pozakonkursowego
Dostępność Plus dla zdrowia (POWR.05.02.00-00-0044/18), Działanie 5.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
(Szczegóły zamówienia)