Komunikat dla pacjentów Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Opublikowano 16 marca 2020, 04:41
W związku ze zmieniającą się  sytuacją  epidemiologiczną wstrzymuje się do odwołania przyjęcie pacjentów do Klinik:
  • Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii
  • Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii  ( za wyjątkiem pacjentów, u których zabieg operacyjny nie może być odroczony)
  • Kliniki Rehabilitacji
  • Kliniki Rehabilitacji Kardiologicznej
  • Kliniki i Polikliniki Geriatrii
  • Do Klinik Reumatologicznych (Kliniki i Polikliniki Reumatologii, Kliniki i Polikliniki Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów) oraz do Kliniki i Polikliniki Reumatologii Wieku Rozwojowego będą przyjmowani tylko pacjenci, których stan zdrowia wymaga bezwzględnej natychmiastowej hospitalizacji.
Pytania dotyczące chorych hospitalizowanych i planowanych hospitalizacji proszę kierować na adresy mailowe poszczególnych klinik lub telefonicznie do sekretariatów klinik. Numer Telefonu +48 (22) 670 91 00 i wybranie odpowiedniego numeru wewnętrznego.
Pytania dotyczące Poradni Specjalistycznej proszę kierować na numer telefonu +48 (22) 670 93 00
Wstrzymane do odwołania zostają przyjęcia pacjentów do  Poradni Reumatologicznej, Osteoporozy, Leczenia Bólu, Reumatologii Dziecięcej, Rehabilitacyjnej , Fizjoterapeutycznej  i Ortopedycznej (za wyjątkiem pacjentów z wyznaczonymi wizytami kontrolnymi po operacjach).
Wstrzymane do odwołania są badania krwi i moczu pacjentów ambulatoryjnych oraz płatnych.
Wstrzymane do odwołania są badania obrazowe pacjentów ambulatoryjnych (RTG, USG, MRI), w tym badania płatne. 
Leczenie pacjentów  w Programach Lekowych odbywa  się na dotychczasowych zasadach przy zachowaniu wszystkich niezbędnych środków ostrożności.  Teleporady w sprawach wątpliwych możliwe są po skontaktowaniu się telefonicznym z sekretariatem pod  numerem telefonu  +48 (22) 670 91 74. Dotyczy tylko leczenia biologicznego