Zaproszenie dla autorów prac naukowych

Opublikowano 19 marca 2020, 10:10

Czasopismo Journal of Clinical Medicine zaprasza Państwa do składania prac naukowych

w zakresie badań poświęconych:
Reumatoidalnemu zapaleniu stawów i innym chorobom zapalnym tkanki łącznej (patogeneza poprzez cele terapeutyczne do medycyny spersonalizowanej).

termin składania manuskryptów: 31 stycznia 2021

Cele publikacyjne: (otwórz)
Kontakt do Redakcji: (otwórz)

Journal of Clinical Medicine (ISSN 2077-0383; CODEN: JCMOHK) jest międzynarodowym, recenzowanym czasopismem o otwartym dostępie, publikowanym co miesiąc w Internecie przez MDPI.
Open Access – bezpłatny dla czytelników, z opłatami za przetwarzanie artykułów (APC) wnoszonymi przez autorów lub ich instytucje.
Wysoka widoczność: Indeksowane w Science Citation Index Expanded (SCIE) w Web of Science i innych bazach danych. Cytaty dostępne w Pubmed, w pełni tekstowe archiwizowane w PubMed Central.
Szybka publikacja: manuskrypty są recenzowane i pierwsza decyzja jest przekazywana autorom po ok. 18 dniach od daty złożenia; przyjęcie do publikacji następuje w ciągu 3 dni (mediana wartości dla prac opublikowanych w tym czasopiśmie w drugiej połowie 2019 r.).
Uznanie recenzentów: recenzenci, którzy dostarczają terminowe, wnikliwe raporty recenzyjne otrzymują vouchery uprawniające ich do zniżki na APC kolejnej publikacji w dowolnym czasopiśmie MDPI, w uznaniu wykonanej pracy.
Czynnik wpływu (IF): 5.688 (2018)