Prace modernizacyjne dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie NIGRiR

Opublikowano 13 lutego 2024, 06:47

Prace modernizacyjne dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie NIGRiR

Trwają intensywne prace związane z rozpoczętą w grudniu inwestycją pn. „Modernizacja dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie kompleksu NIGRiR”.

Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie jakości, standardu dostępności oraz bezpieczeństwa leczonych pacjentów oraz pracy personelu na terenie Instytutu, na drogach dojazdowych, chodnikach dla pieszych, wraz z modernizacją miejsc parkingowych, modernizacją systemu parkingowego, systemu monitoringu oraz oświetlenia na terenie całego kompleksu.

Pozwoli również na zabezpieczenie Instytutu w wodę w przypadku awarii głównej instalacji wodociągowej od ulicy Spartańskiej, poprzez modernizację instalacji wodociągowej od ulicy Maklakiewicza (druga nitka instalacji wodociągowej Miasta Stołecznego Warszawy do Instytutu). Dwie osobne instalacje sanitarne i deszczowe mają na celu oddzielić odprowadzenie ścieków z oddziałów i klinik o zwiększonym ryzyku występowania bakterii przed włączeniem do kanalizacji sanitarnej miejskiej, aby maksymalnie zneutralizować zagrożenia epidemiologiczne.

W ramach prowadzonych prac zostaną też m.in. wyburzone stare budynki, które nie są już użytkowane, a dodatkowo są w złym stanie technicznym. Na zdjęciach mogą Państwo zobaczyć prace rozbiórkowe przy jednym z nich.

Prace modernizacyjne generują pewne utrudnienia, jednak wierzymy, że już niebawem nasze otoczenie zmieni się na lepsze i wynagrodzi to chwilowe niedogodności związane z remontem.

Więcej informacji o planowanych efektach modernizacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://spartanska.pl/dofinansowano-ze-srodkow-budzetu-panstwa-zadanie-inwestycyjne-modernizacja-drog-parkingow-instalacji-wodnej-sanitarnej-oraz-deszczowej-na-terenie-kompleksu-nigrir/

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA – zadanie inwestycyjne „Modernizacja dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie kompleksu NIGRiR”

Inwestycja realizowana w ramach dotacji celowej przyznanej z Ministerstwa Zdrowia na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg, parkingów, instalacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej na terenie kompleksu NIGRiR”, na dofinansowanie, z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, rozdziału 85112 – Szpitale kliniczne, paragrafu 6230 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

Umowa numer DOI/INST/85112/6230/1040/1110