Porozumienie współpracy z  Uniwersytetem Rzymskim – La Sapienza