Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie

Opublikowano 12 października 2015, 08:37

Instytut Reumatologii w Warszawie informuje, że w dniu 06.08.2012 została podpisana umowa z firmą Wector sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Radzymińska 183 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie”.