Planowane uruchomienie pracowni inżynierii genetycznej w Zakładzie Biologii Molekularnej NIGRiR

Opublikowano 29 maja 2018, 08:30

NIGRiR podjął prace zmierzające do powołania w Zakładzie Biologii Molekularnej pracowni inżynierii genetycznej, aby pracownicy mogli prowadzić zamknięte badania z wykorzystaniem genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów (GMM).Współczesna biologia molekularna w dużej mierze opiera się na mikroorganizmach. Zastosowanie mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych umożliwi NIGRiR rozpoczęcie prac nad wytwarzaniem nowych, trudnych do zsyntetyzowania produktów chemicznych, które chcielibyśmy wykorzystywać w leczeniu naszych pacjentów. Należy również zaznaczyć, że w produkcji leków mikroorganizmy posiadają nieocenione właściwości. Przede wszystkim umożliwiają wytworzenie dużej ilości białek, których otrzymanie naturalnymi sposobami byłoby skomplikowane i utrudnione. Inżynierię genetyczną wykorzystuję się nie tylko do produkcji leków, ale również w diagnostyce i leczeniu chorób przewlekłych. Dzięki uruchomieniu pracowni inżynierii genetycznej mielibyśmy możliwość z jeszcze większą skutecznością badać patogenezę chorób układowych/przewlekłych/cywilizacyjnych, co umożliwiłoby nam wytypowanie w krótszym czasie i z większą precyzją kolejnych celów terapeutycznych. Profil działalności pracowni będzie zarówno o charakterze naukowym, jak i dydaktycznym w formie kursów/szkoleń z zakresu m.in wprowadzania mutacji do genów czy systemów ekspresyjnych wykorzystywanych do otrzymywania białek rekombinowanych.