Ocena wiedzy o chorobach reumatycznych

Opublikowano 1 grudnia 2017, 10:15

Ocena wiedzy o chorobach reumatycznych
Zakład Gerontologii, Zdrowia Publicznego i Dydaktyki NIGRiR, zaprasza wszystkich chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy nt. chorób reumatycznych,
w formie krótkiego testu. Każda poprawna odpowiedź to +5 punktów, błędna -5 punktów. Maksymalnie można uzyskać 50 punktów.
Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy!

 

Kliknij, aby przejść do ankiety.