Nowy DENSYTOMETR w NIGRiR już działa.

Opublikowano 8 lutego 2024, 01:53

Nowy DENSYTOMETR w NIGRiR już działa. Został zakupiony dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Zdrowia – dotacji celowej na realizację zakupów inwestycyjnych.

Zakupiony densytometr wyróżnia się doskonałą jakością uzyskiwanego obrazu, który osiągany jest dzięki innowacyjnym technologiom skanowania ciała pacjenta. Umożliwia bardzo szybkie uzyskiwanie wyników pomiarów oraz jest niezwykle dokładny w zakresie mierzenia gęstości kości. Sprzęt łączy ergonomię i łatwość obsługi, dodatkowo ograniczając do absolutnego minimum dawkę promieniowania.

Nowy aparat poza klasyczną oceną gęstości kości (BMD) metodą densytometryczną (DXA) i na tej podstawie oceną ryzyka złamań (FRAX), ma też możliwość oceny mikroarchitektoniki kości dostarczającej więcej informacji o ich stanie. Ma to szczególnie znaczenie w przewlekłych chorobach zapalnych i leczeniu lekami wpływającymi na obniżenie gęstości kości takimi jak glikokortykosteroidy.

Pacjentów zapraszamy do nowej lokalizacji – pracownia densytometrii znajduje się w budynku głównym na poziomie -1 (korytarz prowadzący do Zakładu Radiologii), gabinet -122B.

Informacje o tym, jak przygotować się do badania densytometrycznego znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: https://spartanska.pl/badania-obrazowe-rtg-usg-mr-rezonans-magnetyczny/

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Umowa nr: DOI/INST/85112/6230/1040/995 na sfinansowanie zakupu: Ultrasonografu i Densytometru
Kwota dofinansowania: 1 468 216,20 zł
Całkowita wartość zadania: 1 479 162,00 zł
Data podpisania umowy: 24 sierpień 2023 r.