Nagrody naukowe dla pracowników NIGRiR

Opublikowano 30 listopada 2021, 09:14

W czwartek 25 listopada 2021 r. Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, w trakcie Zebrania Plenarnego, przyznał nagrody naukowe i wyróżnienia.
Z radością informujemy, że Nagrodę Wydziałową otrzymał zespół z Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w składzie: dr hab. n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka, prof. NIGRiR (Kierownik CWBK), dr Barbara Stypińska (Biostatystyk CWBK), dr n. med. Anna Wajda (Zastępca Kierownika Zakładu Biologii Molekularnej NIGRiR).
Wyróżnienie zostało przyznane za cykl 5 publikacji pt. „Genetyczne i epigenetyczne różnice w szlaku sygnalizującym U1-RNP/ TLRs/IFN w patogenezie i obrazie klinicznym mieszanej choroby tkanki łącznej (MCTD)”.
Składamy serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów.