POIiŚ, priorytet XII

Opublikowano 12 października 2015, 07:29

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, i wsparciu udzielonemu przez Ministerstwo Zdrowia, Instytutu Reumatologii w Warszawie realizuje projekt pod nazwą„Podniesienie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych poprzez wymianę aparatury medycznej i modernizację klinik Instytutu Reumatologii w Warszawie”.