Konferencja NIGRR w ramach HCC

Opublikowano 26 lutego 2016, 07:09

W piątek 19 lutego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zakończyła się konferencja „Perspektywy rozwoju geriatrii i technologii wspierających leczenie i opiekę w Polsce”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych HCC. Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia.

 

Na konferencję Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji składały się trzy panele. Każdy z nich dotyczył ważnych aspektów medycyny, szczególnie w ujęciu opieki senioralnej, takich jak: kierunki rozwoju opieki zdrowotnej wobec starzenia się społeczeństwa, dostosowanie polityki lekowej państwa do rosnącej liczby seniorów, perspektywy finansowania geriatrii czy zastosowanie najnowocześniejszych technologii w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

 

Pierwszy panel, poświęcony zmianom demograficznym i potrzebie dostosowania opieki zdrowotnej do sytuacji starzejącego się społeczeństwa, rozpoczął się od odczytania listu od prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy. Prezydent w liście do uczestników konferencji zauważył, że zmiany w służbie zdrowia wymagają nie tylko specjalistów, ale także zdecydowanych działań. Ponadto wyraził podziw dla determinacji uczestników konferencji, dzięki którym osoby starsze będą miały lepsze i zdrowsze życie. Następnie uczestnicy zapoznali się z podstawowymi danymi dotyczącymi bieżącej sytuacji demograficznej w kraju, która systematycznie się pogarsza. Średnio prognozowana długość życia w Polsce od 26 lat rośnie, a według prognoz w 2060 roku będziemy krajem o najwyższym odsetku seniorów. Bolesław Samoliński, profesor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego stwierdził, że ta sytuacja wymaga przygotowania odpowiedniej infrastruktury dla zwiększenia dzietności, ułatwiając jednocześnie młodym matkom szybki powrót do aktywności zawodowej. Profesor zauważył, że wiele kobiet unika macierzyństwa ze względu na obawy przed wypadnięciem z rynku pracy na długi czas, co obniża ich szanse na kontynuację kariery zawodowej. Piotr Błędowski, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego zwrócił uwagę na fakt, że dla lepszego zdrowia przyszłych seniorów należy kłaść nacisk na promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży, co przyczyni się do poprawy jakości życia w wieku późniejszym. Co jeszcze wpłynęło na fakt, że polskie społeczeństwo tak szybko się starzeje? Prof. Andrzej Fal stwierdził, że w tym przypadku szczególny wpływ miała i ma masowa migracja zarobkowa młodych ludzi. Panel zakończył się podsumowaniem dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Piotra Bednarskiego, który był jednocześnie gospodarzem Konferencji. Zauważył on, że jednym z najpilniejszych zadań instytucji, którą kieruje, jest wypracowanie modelu opieki nad osobami starszymi i opracowanie standardów leczenia seniorów. Podkreślił, że w tym modelu bardzo ważną rolę do spełnienia mają interniści w szpitalach, którzy powinni dysponować również przygotowaniem geriatrycznym. „W naszym Instytucie będziemy skupiać ekspertów różnych specjalności, gdzie będziemy mogli wypracować wspólny standard i koordynować opiekę nad osobami starszymi, tak by ludzie nie leżeli w szpitalach jeżeli nie muszą. Musimy dojść do wspólnego mianownika, żeby wypracować taki standard opieki, w co wierzę, że się uda” – powiedział na zakończenie dyrektor Bednarski.

W dyskusji w ramach pierwszego panelu uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Bednarski – Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • Piotr Błędowski – Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego, SGH w Warszawie
 • Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej
 • Beata Drzazga – Prezes Zarządu BetaMed Centrum Medyczne
 • Andrzej Fal – Prezes Zarządu Głównego PTZP
 • Michał Kępowicz – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Ministerstwo Zdrowia
 • Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM
 • Andrzej Więcek – Kierownik, Katedra i Klinika Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny Katowicach
 • Małgorzata Zwiercan – Poseł na Sejm, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

 

Drugi panel dyskusyjny zatytułowany „Perspektywy geriatrii w Polsce” rozpoczął podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, Jarosław Pinkas. Wyraził satysfakcję z powodu rozwoju mądrego trendu skupienia się na rodzinie. „Osią w kontakcie służby zdrowia z pacjentem powinien być lekarz rodzinny – to on ma największą wiedzę na temat stanu pacjentów podlegających jego opiece” – stwierdził wiceminister. Taka wiedza pomaga w doborze metod leczenia osób starszych, często cierpiących na wielochorobowość, i pozwala uniknąć nieskutecznych czy wręcz szkodliwych dla ich zdrowia terapii. Prezes Naczelnej Rady Lekarzy, Maciej Hamankiewicz, zwrócił uwagę na inny problem w polskiej geriatrii – brak wykfalifikowanej kadry. W Polsce jest około 340 geriatrów, z czego nie wszyscy są aktywni zawodowo. To miażdżący niedostatek w obecnej sytuacji demograficznej. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, że na dzień dzisiejszy specjalizowanie się w geriatrii zwyczajnie się nie opłaca. Natomiast kierowanie seniorów do geriatry zamiast do specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny opłaca się państwu – „pacjent senior który trafia do geriatry, jest tańszy, a leczenie skuteczniejsze” – stwierdził Hamankiewicz. Piotr Bednarski z Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji, zaproponował by w przypadku niedostatecznej liczby geriatrów, zamiast tworzyć całe oddziały geriatryczne, umieszczać w szpitalach konsultantów-geriatrów, którzy wspieraliby działania innych specjalistów w kontakcie ze starszymi pacjentami. Geriatra stałby się swego rodzaju koordynatorem, kimś kto będzie wspierał cały system specjalistycznego leczenia. Ponadto gospodarz Konferencji postulował wprowadzenie przedmiotu „geriatria” na uniwersytetach medycznych. Odniósł się także do rozwoju telemedycyny i teleopieki w kontekście leczenia osób starszych – „Technologia dedykowana dla osób starszych musi być przede wszystkim prosta i intuicyjna w obsłudze, ale nie wolno przy tym zapominać o niebezpieczeństwie dehumanizacji w postępującym rozwoju technologii medycznej – pamiętajmy że to musi służyć ludziom i tym samym zapewniać im komfort” – podkreślił dyrektor Bednarski.

W dyskusji w ramach drugiego panelu uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej):

 • Piotr Bednarski – Dyrektor Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
 • Jacek Bigda – Szef Projektu Centrum Geriatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Maciej Hamankiewicz – Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Joanna Jędrzejczak – Dyrektor, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
 • Tomasz Kostka – Konsultant Krajowy w dziedzinie geriatrii
 • Jacek Krajewski – Prezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
 • Jarosław Pinkas – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
 • Dorota Suchy – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Śląskiego OW NFZ

 

Trzeci Panel traktował o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych w geriatrii, reumatologii i rehabilitacji. Prezes Silvermedia, informatycznej firmy zajmującej się dostarczaniem nowoczesnego oprogramowania dla medycyny, stwierdził na podstawie doświadczeń naszych europejskich sąsiadów, że seniorowie czują się znacznie bezpieczniej przy mobilnych urządzeniach do teleopieki. Zwrócił uwagę, że telemedycyna wielu ludziom kojarzy się z tak prozaicznymi kwestiami jak e-recepta, nie dostrzegają oni natomiast potencjału nowoczesnych rozwiązań informatycznych w medycynie. Do tego wątku odniósł się Kajetan Wojsyk z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia stwierdzając, że bardzo wiele badań jest niepotrzebnie powtarzanych co naraża służbę zdrowia na dodatkowe koszty. Scentralizowane informatyczne bazy danych dotyczące pacjentów i unifikacja procedur pozwolą nie tylko na obniżenie kosztów leczenia, ale nie będzie także zmuszać pacjenta do chodzenia „od okienka do okienka” z wynikami badań – wszystkie potrzebne dokumenty lekarz będzie miał już w komputerze. Profesor Brygida Kwiatkowska, zastępca dyrektora ds. klinicznych w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, zwróciła uwagę na problem adaptacji seniorów w świecie nowoczesnych technologii. Podkreśliła, że 70% pacjentów z nimi sobie nie radzi. Pani profesor odniosła się również do kwestii informatyzacji służby zdrowia stwierdzając, że lekarze bardzo chętnie zaczną korzystać z nowoczesnych rozwiązań w medycynie i w jej zarządzaniu, ale problemem jest brak środków na ich wdrożenie. Potwierdziła chęć współpracy NIGRiR-u z innymi podmiotami pracującymi w sektorze ochrony zdrowia we wprowadzaniu nowych technologii w świat medyczny. Na koniec podkreśliła, że producenci nowych technologii dedykowanych dla medycyny muszą współpracować z najlepszymi jednostkami medycznymi, aby produkować sprzęt faktycznie potrzebny, dostosowany do potrzeb pacjentów i ich środowiska.

W dyskusji w ramach trzeciego panelu uczestniczyli (w kolejności alfabetycznej):

 • Jarosław Bułka – Wiceprezes Zarządu Silvermedia Sp. z o. o.
 • Michał Gawryś – Healthcare Sector Account Manager IBM
 • Krystyna Księżopolska-Orłowska – Konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, Kierownik Kliniki Rehabilitacji – Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
 • Brygida Kwiatkowska – Z-ca Dyrektora ds. klinicznych, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
 • Michał Mikulski – CEO, EgzoTech Sp. z o. o.
 • Kajetan Wojsyk – Zastępca Dyrektora ds. Europejskich w CSIOZ